Sen tắm Zenkin

Bộ sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK3502
25%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK3502

648,000 VNĐ
485,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK3502 - Bộ sản phẩm gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1 củ…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK3001
25%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK3001

660,000 VNĐ
495,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK3001 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen tăng áp, 1 dây dẫn…

Bộ sen bồn tắm nằm Bathtub Faucet ZK3602
25%

Bộ sen bồn tắm nằm Bathtub Faucet ZK3602

1,048,000 VNĐ
785,000 VNĐ

Bộ sen bồn tắm nằm Bathtub Faucet ZK3602 - Bộ sản phẩm gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK3501
25%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK3501

660,000 VNĐ
495,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK3501 - Bộ sản phẩm gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1 củ…

Bộ vòi lavabo kết hợp sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK1040
25%

Bộ vòi lavabo kết hợp sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK1040

929,000 VNĐ
695,000 VNĐ

Bộ vòi lavabo kết hợp sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK1040 - Gồm: 1 tay sen, 1 đế cài, 1…

Bộ vòi lavabo kết hợp sen tắm inox304 Zenkin ZK1046
25%

Bộ vòi lavabo kết hợp sen tắm inox304 Zenkin ZK1046

849,000 VNĐ
635,000 VNĐ

Bộ vòi lavabo kết hợp sen tắm inox304 Zenkin ZK1046 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây…

Bộ vòi lavabo kết hợp sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK1041
25%

Bộ vòi lavabo kết hợp sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK1041

860,000 VNĐ
645,000 VNĐ

Bộ vòi lavabo kết hợp sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK1041 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi lavabo, 2…

Bộ vòi lavabo kết hợp sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK1045
25%

Bộ vòi lavabo kết hợp sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK1045

868,000 VNĐ
650,000 VNĐ

Bộ vòi lavabo kết hợp sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK1045 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2…

Bộ vòi lavabo kết hợp sen tắm Zenkin ZK1042 (2042)
25%

Bộ vòi lavabo kết hợp sen tắm Zenkin ZK1042 (2042)

640,000 VNĐ
480,000 VNĐ

Bộ vòi lavabo kết hợp sen tắm nóng lạnh Zenkin ZK1042 - Bộ sản phẩm gồm: 1. Tay sen: 321 …


facebook
zalo
hotline