Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011-Black
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011-Black

2,689,000 VNĐ
2,150,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011-Black - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011

2,565,000 VNĐ
2,050,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011- Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với nhiều…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266

3,815,000 VNĐ
3,050,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266-Black
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266-Black

3,939,000 VNĐ
3,150,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266-Black - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen tắm nóng lạnh âm tường Zento ZT8668
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh âm tường Zento ZT8668

3,689,000 VNĐ
2,950,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh âm tường Zento ZT8668 - Thiết kế dạng âm tường, tiết kiệm diện tích tối…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8165-Black (New)
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8165-Black (New)

3,439,000 VNĐ
2,750,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8165-Black (New) - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS…

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8503-1Circle
20%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8503-1Circle

1,565,000 VNĐ
1,250,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8503-1Circle - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn, 1 tay…

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511-Gr (New gray color)
20%

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511-Gr (New gray color)

4,489,000 VNĐ
3,590,000 VNĐ

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511-Gr  - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với nhiều đầu…

Bộ sen tắm nóng lạnh âm tường ZT6169-Gold
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh âm tường ZT6169-Gold

4,439,000 VNĐ
3,550,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh âm tường ZT6169-Gold - Thiết kế dạng âm tường, tiết kiệm diện tích tối đa…

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511
20%

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511

3,190,000 VNĐ
2,550,000 VNĐ

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511 - Bát sen & tay sen được làm từ inox304 với nhiều đầu phun…

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT8911-C
20%

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT8911-C

3,500,000 VNĐ
2,800,000 VNĐ

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT8911-C - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ, 1…

Bộ sen cây nóng lạnh Vintage Zento ZT8070
25%

Bộ sen cây nóng lạnh Vintage Zento ZT8070

5,669,000 VNĐ
4,250,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Vintage B&G ZT8070 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Zento ZT-ZS8152
20%

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Zento ZT-ZS8152

2,689,000 VNĐ
2,150,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Zento ZT-ZS8152  - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Push-button ZT8708
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Push-button ZT8708

5,939,000 VNĐ
4,750,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Push-button ZT8708 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8706
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8706

4,939,000 VNĐ
3,950,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8706 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8165 (New)
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8165 (New)

3,315,000 VNĐ
2,650,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8165 (New) - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen nhiệt độ âm tường Luxury Shower System ZT8669-Master
20%

Bộ sen nhiệt độ âm tường Luxury Shower System ZT8669-Master

24,939,000 VNĐ
19,950,000 VNĐ

Bộ sen nhiệt độ âm tường Luxury Shower System ZT8669-Master - Thiết kế dạng âm tường, sử dụng van công nghệ…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8712
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8712

3,189,000 VNĐ
2,550,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8712 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ,…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702-Black
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702-Black

6,565,000 VNĐ
5,250,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702-Black - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8166
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8166

4,065,000 VNĐ
3,250,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8166 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702

6,439,000 VNĐ
5,150,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702-White
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702-White

6,689,000 VNĐ
5,350,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702-White - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8711-Black (new)
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8711-Black (new)

5,625,000 VNĐ
4,500,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8711-Black (new)    - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8712-Black
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8712-Black

3,315,000 VNĐ
2,650,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8712-Black - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT8911-Black
20%

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT8911-Black

3,625,000 VNĐ
2,900,000 VNĐ

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT8911-Black - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ, 1…

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8401-Square
20%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8401-Square

1,619,000 VNĐ
1,295,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8401-Square - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn, 1 tay…

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8609
20%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8609

3,000,000 VNĐ
2,400,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8609 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn, 1 tay…

Bộ sen tắm nóng lạnh âm tường Zento ZT8666
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh âm tường Zento ZT8666

3,439,000 VNĐ
2,750,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh âm tường Zento ZT8666 - Thiết kế dạng âm tường, tiết kiệm diện tích tối…

Bộ sen nhiệt độ âm tường Luxury Shower System ZT8665-B
20%

Bộ sen nhiệt độ âm tường Luxury Shower System ZT8665-B

16,879,000 VNĐ
13,500,000 VNĐ

Bộ sen nhiệt độ âm tường Luxury Shower System ZT8665-B - Thiết kế dạng âm tường, sử dụng van công nghệ…

Bộ sen cây nóng lạnh Clock Series SUS8169-B
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Clock Series SUS8169-B

4,939,000 VNĐ
3,950,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Clock Series SUS8169-B  - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ,…

Bộ sen cây nóng lạnh ZT8093-1
20%

Bộ sen cây nóng lạnh ZT8093-1

2,315,000 VNĐ
1,850,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh ZT8093-1 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ, 1 dây…

Bộ phụ kiện sen cây Black Color ZBS454-B
20%

Bộ phụ kiện sen cây Black Color ZBS454-B

395,000 VNĐ
315,000 VNĐ

Bộ phụ kiện sen cây Black Color ZBS454-B Bộ phụ kiện sen cây nhựa gồm: 1 bát sen và 1…