Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8021-Black
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8021-Black

2,439,000 VNĐ
1,950,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8021-Black - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8502-Square
20%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8502-Square

1,565,000 VNĐ
1,250,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8502-Square  - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn, 1 tay…

Sen cây nhiệt độ 4in1 Thermostatic Shower ZT8147Gr
20%

Sen cây nhiệt độ 4in1 Thermostatic Shower ZT8147Gr

7,315,000 VNĐ
5,850,000 VNĐ

Sen cây nhiệt độ 4in1 Thermostatic Shower ZT8147Gr - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có màn hình hiển…

Sen cây nhiệt độ 5in1 Thermostatic Shower ZT8146Gr
20%

Sen cây nhiệt độ 5in1 Thermostatic Shower ZT8146Gr

7,439,000 VNĐ
5,950,000 VNĐ

Sen cây nhiệt độ 5in1 Thermostatic Shower ZT8146Gr - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có màn hình hiển…

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511-1Gr (Circle)
20%

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511-1Gr (Circle)

3,939,000 VNĐ
3,150,000 VNĐ

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511-1Gr (Circle) - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với nhiều…

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8510-1Gr (Circle)
20%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8510-1Gr (Circle)

3,690,000 VNĐ
2,950,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8510-1Gr (Circle)  - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Sen cây nhiệt độ 4in1 Thermostatic Shower ZT8151Gr
20%

Sen cây nhiệt độ 4in1 Thermostatic Shower ZT8151Gr

5,625,000 VNĐ
4,500,000 VNĐ

Sen cây nhiệt độ 4in1 Thermostatic Shower ZT8151Gr (Gray color) - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có màn…

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8201-Square
20%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8201-Square

2,315,000 VNĐ
1,850,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8201-Square. - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây sen, 1 tay…

Bộ sen cây nóng lạnh Slim series ZT8081EC
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Slim series ZT8081EC

2,565,000 VNĐ
2,050,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Slim series ZT8081EC. -  Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ,…

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8904
20%

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8904

3,265,000 VNĐ
2,600,000 VNĐ

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8904 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen nhiệt độ có vòi xả…

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150Gr (digital display shower)
20%

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150Gr (digital display shower)

6,189,000 VNĐ
4,950,000 VNĐ

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150Gr. - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có màn…

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150 (digital display shower)
20%

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150 (digital display shower)

5,439,000 VNĐ
4,350,000 VNĐ

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150. - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có màn…

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150B (digital display shower)
20%

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150B (digital display shower)

5,565,000 VNĐ
4,450,000 VNĐ

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150B. - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có màn…

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159
20%

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159

4,239,000 VNĐ
3,390,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với nhiều…

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159B (Black color)
20%

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159B (Black color)

4,489,000 VNĐ
3,590,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159B  - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với nhiều…

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159Gr (Gray color)
20%

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159Gr (Gray color)

4,939,000 VNĐ
3,950,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159Gr (Gray color)  - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS…

Sen cây nhiệt độ 4in1 Thermostatic Shower ZT8148Gr
20%

Sen cây nhiệt độ 4in1 Thermostatic Shower ZT8148Gr

6,989,000 VNĐ
5,590,000 VNĐ

Sen cây nhiệt độ 4in1 Thermostatic Shower ZT8148Gr (Gray color) - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có màn…

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT-ZS8114
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT-ZS8114

1,125,000 VNĐ
900,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT-ZS8114 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn nước, 1…

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8503-Circle
20%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8503-Circle

1,500,000 VNĐ
1,200,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8503-Circle - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn, 1 tay…

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8153
20%

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8153

2,939,000 VNĐ
2,350,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8153 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với nhiều…

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8202-Square
20%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8202-Square

2,689,000 VNĐ
2,150,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8202-Square. - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn, 1 tay…

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8203-Circle
20%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8203-Circle

2,189,000 VNĐ
1,750,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8203-Circle - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn, 1 tay…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011-Black
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011-Black

2,689,000 VNĐ
2,150,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011-Black - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011

2,565,000 VNĐ
2,050,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011- Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với nhiều…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266

3,815,000 VNĐ
3,050,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266-Black
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266-Black

3,939,000 VNĐ
3,150,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266-Black - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen tắm nóng lạnh âm tường Zento ZT8668
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh âm tường Zento ZT8668

3,689,000 VNĐ
2,950,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh âm tường Zento ZT8668 - Thiết kế dạng âm tường, tiết kiệm diện tích tối…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8165-Black (New)
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8165-Black (New)

3,439,000 VNĐ
2,750,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8165-Black (New) - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS…

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511-Gr (New gray color)
20%

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511-Gr (New gray color)

4,115,000 VNĐ
3,290,000 VNĐ

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511-Gr  - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với nhiều đầu…

Bộ sen tắm nóng lạnh âm tường ZT6169-Gold
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh âm tường ZT6169-Gold

4,439,000 VNĐ
3,550,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh âm tường ZT6169-Gold - Thiết kế dạng âm tường, tiết kiệm diện tích tối đa…

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511
20%

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511

2,689,000 VNĐ
2,150,000 VNĐ

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511 - Bát sen & tay sen được làm từ inox304 với nhiều đầu phun…

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT8911-C
20%

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT8911-C

3,500,000 VNĐ
2,800,000 VNĐ

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT8911-C - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ, 1…


facebook
zalo
hotline