Bộ sen cây nhiệt độ Gold series Zento ZT-LS8906
20%

Bộ sen cây nhiệt độ Gold series Zento ZT-LS8906

6,690,000 VNĐ
5,350,000 VNĐ

Bộ sen cây nhiệt độ Gold series ZT-LS8906. - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ,…

Sen cây nhiệt độ màn hình LCD cảm ứng chuyển động Zento ZT-LG910
20%

Sen cây nhiệt độ màn hình LCD cảm ứng chuyển động Zento ZT-LG910

8,375,000 VNĐ
6,700,000 VNĐ

Sen cây nhiệt độ màn hình LCD cảm ứng chuyển động Zento ZT-LG910 - Sử dụng công nghệ SMA duy…

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT-LS8903
25%

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT-LS8903

4,000,000 VNĐ
3,000,000 VNĐ

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT-LS8903 - Thiết kế gọn gàng với bề mặt sáng bóng đem đến không…

Sen cây nhiệt độ cao cấp Zento ZT-LS8901
29%

Sen cây nhiệt độ cao cấp Zento ZT-LS8901

4,785,000 VNĐ
3,350,000 VNĐ

Sen cây tắm nhiệt độ cao cấp Zento ZT-LS8901 - Sử dụng công nghệ SMA duy trì nhiệt độ nước…

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT-LS8902-Black
20%

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT-LS8902-Black

4,939,000 VNĐ
3,950,000 VNĐ

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT-LS8902-Black - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ, 1…

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8904
20%

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8904

3,250,000 VNĐ
2,600,000 VNĐ

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8904 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen nhiệt độ có vòi xả…

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8900
20%

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8900

5,565,000 VNĐ
4,450,000 VNĐ

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8900 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ, 1…

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8907
20%

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8907

4,065,000 VNĐ
3,250,000 VNĐ

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8907 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ, 1…

Bộ sen cây nhiệt độ inox304 SUS8506
29%

Bộ sen cây nhiệt độ inox304 SUS8506

3,135,000 VNĐ
2,195,000 VNĐ

Bộ sen cây nhiệt độ inox304 SUS8506 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ, 1…

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8908
20%

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8908

4,315,000 VNĐ
3,450,000 VNĐ

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8908 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ, 1…

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT-LS8902
25%

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT-LS8902

3,935,000 VNĐ
2,950,000 VNĐ

Sen cây nhiệt độ Thermostatic Shower ZT-LS8902 - Sử dụng công nghệ SMA duy trì nhiệt độ nước xả ra…

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8905
20%

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8905

4,439,000 VNĐ
3,550,000 VNĐ

Bộ sen cây nhiệt độ Zento ZT-LS8905 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ, 1…

Sen cây tắm nhiệt độ cao cấp Zento ZT-LS8575
29%

Sen cây tắm nhiệt độ cao cấp Zento ZT-LS8575

7,071,000 VNĐ
4,950,000 VNĐ

Sen cây tắm nhiệt độ cao cấp Zento ZT-LS8575 - Sử dụng công nghệ SMA duy trì nhiệt độ nước…