Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng TS126-2U Double (118x118)
20%

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng TS126-2U Double (118x118)

139,000 VNĐ
110,000 VNĐ

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng TS126-2U Double Lưu ý: Sản phẩm kèm theo phụ kiện thoát nước cho…

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng TS124-2U Double (118x118)
20%

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng TS124-2U Double (118x118)

145,000 VNĐ
115,000 VNĐ

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng TS124-2U Double Lưu ý: Sản phẩm kèm theo phụ kiện thoát nước cho…

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento TS106
25%

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento TS106

154,000 VNĐ
115,000 VNĐ

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng Zento TS106 -Thoát sàn có cấu tạo đặc biệt giúp thoát nước nhanh,…

Thoát sàn máy giặt Black series ZT577-1B Double (120x120mm)
25%

Thoát sàn máy giặt Black series ZT577-1B Double (120x120mm)

615,000 VNĐ
460,000 VNĐ

Thoát sàn máy giặt Black series ZT577-1B Double - Thoát sàn màu đen cùng họa tiết đơn giản mà đẹp…

Thoát sàn máy giặt Black series ZT571-1B Double (120x120mm)
25%

Thoát sàn máy giặt Black series ZT571-1B Double (120x120mm)

609,000 VNĐ
455,000 VNĐ

Thoát sàn máy giặt Black series ZT571-1B Double - Thoát sàn màu đen cùng họa tiết đơn giản mà đẹp…

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng ZT503-2U Double (100x100mm)
20%

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng ZT503-2U Double (100x100mm)

319,000 VNĐ
255,000 VNĐ

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng ZT503-2U Double -Thoát sàn có cấu tạo đặc biệt giúp thoát nước nhanh,…

Thoát sàn máy giặt Black series ZT581-1B Double (120x120mm)
25%

Thoát sàn máy giặt Black series ZT581-1B Double (120x120mm)

600,000 VNĐ
450,000 VNĐ

Thoát sàn máy giặt Black series ZT581-1B Double (120x120mm)  Lưu ý: Sản phẩm kèm theo phụ kiện FW002 thoát nước cho…

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT607-2U Double (100x100mm)
20%

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT607-2U Double (100x100mm)

325,000 VNĐ
260,000 VNĐ

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT607-2U Double (100x100mm)  Lưu ý: Sản phẩm kèm theo phụ kiện FW003 thoát…

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT581 Double (120x120mm)
25%

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT581 Double (120x120mm)

575,000 VNĐ
430,000 VNĐ

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT581 Double (120x120mm)  Lưu ý: Sản phẩm kèm theo phụ kiện FW002 thoát…

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT501-Brushed (100x100mm)
20%

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT501-Brushed (100x100mm)

395,000 VNĐ
315,000 VNĐ

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT501-Brushed Lưu ý: Sản phẩm kèm theo phụ kiện thoát nước cho máy…

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT501-C2 (100x100mm)
20%

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT501-C2 (100x100mm)

415,000 VNĐ
330,000 VNĐ

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT501-C2 (100x100mm)  Lưu ý: Sản phẩm kèm theo phụ kiện thoát nước cho…

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT501-C (100x100mm)
20%

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT501-C (100x100mm)

409,000 VNĐ
325,000 VNĐ

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT501-C (100x100mm)  Lưu ý: Sản phẩm kèm theo phụ kiện thoát nước cho…

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT577 Double (120x120mm)
25%

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT577 Double (120x120mm)

560,000 VNĐ
420,000 VNĐ

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT577 Double  Lưu ý: Sản phẩm kèm theo phụ kiện thoát nước cho…

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento ZT571 Double (120x120mm)
25%

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento ZT571 Double (120x120mm)

555,000 VNĐ
415,000 VNĐ

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento ZT571 Double  Lưu ý: Sản phẩm kèm theo phụ kiện thoát nước…

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento TS126 Double (118x118mm)
31%

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento TS126 Double (118x118mm)

145,000 VNĐ
100,000 VNĐ

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento TS126 Double  Sản phẩm kèm theo phụ kiện thoát nước cho máy…

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento TS124 Double (118x118)
30%

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento TS124 Double (118x118)

150,000 VNĐ
105,000 VNĐ

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng TS124 Double Lưu ý: Sản phẩm kèm theo phụ kiện thoát nước cho máy giặt!…

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento TS108
24%

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento TS108

146,000 VNĐ
110,000 VNĐ

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento TS108 -Thoát sàn có cấu tạo đặc biệt giúp thoát nước nhanh,…

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento TS103
26%

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento TS103

115,000 VNĐ
85,000 VNĐ

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento TS103 -Thoát sàn có cấu tạo đặc biệt giúp thoát nước nhanh,…

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento ZT-BJ507
25%

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento ZT-BJ507

220,000 VNĐ
165,000 VNĐ

Phễu thoát sàn, máy giặt chống mùi hôi Zento ZT-BJ507 Sản phẩm đi kèm phụ kiện lắp đặt cùng ống xả…

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento ZT-BJ509
25%

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento ZT-BJ509

235,000 VNĐ
175,000 VNĐ

Phễu thoát sàn, máy giặt chống mùi hôi Zento ZT-BJ509 - Sản phẩm được thiết kế với ống xả 2 lớp…