Vòi cảm ứng cho chậu lavabo tự động thông minh xả và ngắt nước sau khi rửa tay, lắp phòng tắm vệ sinh công cộng hoặc nhà hàng, Ship hàng toàn quốc

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet AF2806
20%

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet AF2806

2,565,000 VNĐ
2,050,000 VNĐ

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet AF2806 - Có thiết kế thông minh tự động xả và ngắt nước sau…

Vòi lavabo nóng lạnh cảm ứng Automatic Faucet AF2807 (DC)
20%

Vòi lavabo nóng lạnh cảm ứng Automatic Faucet AF2807 (DC)

1,439,000 VNĐ
1,150,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh cảm ứng Automatic Faucet AF2807 (DC) - Có thiết kế thông minh tự động xả và…

Vòi lavabo nóng lạnh cảm ứng Automatic Faucet AF2804 (DC)
20%

Vòi lavabo nóng lạnh cảm ứng Automatic Faucet AF2804 (DC)

2,375,000 VNĐ
1,900,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh cảm ứng Automatic Faucet AF2804. - Có thiết kế thông minh tự động xả và ngắt…

Vòi lavabo nóng lạnh cảm ứng Automatic Faucet AF2805 (DC)
20%

Vòi lavabo nóng lạnh cảm ứng Automatic Faucet AF2805 (DC)

2,439,000 VNĐ
1,950,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh cảm ứng Automatic Faucet AF2805. - Có thiết kế thông minh tự động xả và ngắt…

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2808
20%

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2808

915,000 VNĐ
730,000 VNĐ

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2808 - Tự động xả và ngắt nước sau khi rửa tay tránh lãng phí…

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2808-B
20%

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2808-B

939,000 VNĐ
750,000 VNĐ

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2808-B  - Tự động xả và ngắt nước sau khi rửa tay tránh lãng phí nước. -…

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2809S
20%

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2809S

869,000 VNĐ
695,000 VNĐ

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2809S - Có thiết kế thông minh tự động xả và ngắt nước sau…

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2803-New
20%

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2803-New

2,000,000 VNĐ
1,600,000 VNĐ

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2803-(new) - Có thiết kế thông minh tự động xả và ngắt nước sau…

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2801-Polished
25%

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2801-Polished

1,935,000 VNĐ
1,450,000 VNĐ

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2801-Polished - Có thiết kế thông minh tự động xả và ngắt nước sau…

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2803-Black
25%

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2803-Black

2,200,000 VNĐ
1,650,000 VNĐ

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2803-Black - Có thiết kế thông minh tự động xả và ngắt nước sau…

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2803-Gold
25%

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2803-Gold

2,400,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2803-Gold - Có thiết kế thông minh tự động xả và ngắt nước sau…

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2802-Black
25%

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2802-Black

1,800,000 VNĐ
1,350,000 VNĐ

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2802-Black - Có thiết kế thông minh tự động xả và ngắt nước sau…

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2802-Gold
25%

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2802-Gold

2,000,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2802-Gold - Có thiết kế thông minh tự động xả và ngắt nước sau…

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2801-Black
24%

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2801-Black

1,865,000 VNĐ
1,400,000 VNĐ

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2801-Black - Có thiết kế thông minh tự động xả và ngắt nước sau…

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2801-Gold
24%

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2801-Gold

2,065,000 VNĐ
1,550,000 VNĐ

Vòi lavabo cảm ứng Automatic Faucet ZT-AF2801-Gold - Có thiết kế thông minh tự động xả và ngắt nước sau…


facebook
zalo
hotline