Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8701-Black
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8701-Black

4,375,000 VNĐ
3,500,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8701-Black - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8102-EC
34%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8102-EC

2,300,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8102-EC - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn nước, 1…

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Spa Shower ZT8154-B
20%

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Spa Shower ZT8154-B

2,875,000 VNĐ
2,300,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Spa Shower ZT8154-B - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8706
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8706

4,619,000 VNĐ
3,695,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8706 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Push-button ZT8708
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Push-button ZT8708

5,439,000 VNĐ
4,350,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Push-button ZT8708 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Spa Shower ZT8154-C
19%

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Spa Shower ZT8154-C

2,680,000 VNĐ
2,150,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Spa Shower ZT8154-C - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS…

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Spa Shower ZT8158-C
24%

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Spa Shower ZT8158-C

2,465,000 VNĐ
1,850,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Spa Shower ZT8158-C - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8710-white
35%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8710-white

3,925,000 VNĐ
2,550,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8710-white - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8503-2EC
49%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8503-2EC

1,685,000 VNĐ
850,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8503-2EC - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn, 1 tay…

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Spa Shower ZT8158-B
20%

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Spa Shower ZT8158-B

2,439,000 VNĐ
1,950,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Spa Shower ZT8158-B - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS…

Bộ sen cây nóng lạnh Classic Series ZT8136-B
25%

Bộ sen cây nóng lạnh Classic Series ZT8136-B

3,800,000 VNĐ
2,850,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Classic Series ZT8136-B - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Spa Shower ZT8155-C
20%

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Spa Shower ZT8155-C

2,815,000 VNĐ
2,250,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Spa Shower ZT8155-C - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS…

Bộ sen cây nóng lạnh Classic Series ZT8163-B
25%

Bộ sen cây nóng lạnh Classic Series ZT8163-B

3,935,000 VNĐ
2,950,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Classic Series ZT8163-B - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8108
2%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8108

2,315,000 VNĐ
2,250,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8108 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn, 1 tay…

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8106
20%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8106

2,375,000 VNĐ
1,900,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8106 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn, 1 tay…

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8105
20%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8105

2,315,000 VNĐ
1,850,000 VNĐ

- Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn, 1 tay sen, 1 bát sen inox, 1 ống…

Bộ sen cây nóng lạnh Classic Series ZT8128-B
25%

Bộ sen cây nóng lạnh Classic Series ZT8128-B

2,660,000 VNĐ
1,995,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Classic Series ZT8128-B - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Classic Series ZT8129-B
24%

Bộ sen cây nóng lạnh Classic Series ZT8129-B

2,865,000 VNĐ
2,150,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Classic Series ZT8129-B - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Vintage B&G ZT8123
24%

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Vintage B&G ZT8123

2,465,000 VNĐ
1,850,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Vintage B&G ZT8123 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS…

Bộ sen cây nóng lạnh Vintage B&G Zento ZT8122
25%

Bộ sen cây nóng lạnh Vintage B&G Zento ZT8122

1,860,000 VNĐ
1,395,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Vintage B&G Zento ZT8122 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS…

Bộ sen cây nóng lạnh Vintage B&G Zento ZT8121
25%

Bộ sen cây nóng lạnh Vintage B&G Zento ZT8121

1,595,000 VNĐ
1,195,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Vintage B&G Zento ZT8121 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS…

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT-ZS8114
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT-ZS8114

1,189,000 VNĐ
950,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT-ZS8114 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn nước, 1…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8707
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8707

5,315,000 VNĐ
4,250,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8707 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8701-White
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8701-White

4,315,000 VNĐ
3,450,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8701-White - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây Luxury Push-button Zento ZT8705
25%

Bộ sen cây Luxury Push-button Zento ZT8705

3,800,000 VNĐ
2,850,000 VNĐ

Bộ sen cây Luxury Push-button Zento ZT8705 Bộ sản phẩm gồm:  1 củ sen có vòi xả phụ, 1 dây…

Bộ sen cây tắm nóng lạnh inox Zento SUS8503-1
35%

Bộ sen cây tắm nóng lạnh inox Zento SUS8503-1

1,685,000 VNĐ
1,095,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox Zento SUS8503-1 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn, 1…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8068
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8068

2,625,000 VNĐ
2,100,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8068 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ,…

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT8059-1new
25%

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT8059-1new

3,000,000 VNĐ
2,250,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT8059-1new Bộ sản phẩm gồm:  1 củ sen có vòi xả phụ, 1 dây…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8020-Black
-650%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8020-Black

380,000 VNĐ
2,850,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8020-Black - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Slim series ZT8081
25%

Bộ sen cây nóng lạnh Slim series ZT8081

3,135,000 VNĐ
2,350,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Slim series ZT8081 -  Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ,…

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT8082
25%

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT8082

3,000,000 VNĐ
2,250,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT8082 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn nước, 1…

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT8046
25%

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT8046

2,269,000 VNĐ
1,700,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT8046 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn nước, 1…