Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8201-Square
20%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8201-Square

2,315,000 VNĐ
1,850,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8201-Square. - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây sen, 1 tay…

Bộ sen cây nóng lạnh Slim series ZT8081EC
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Slim series ZT8081EC

2,565,000 VNĐ
2,050,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Slim series ZT8081EC. -  Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ,…

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150Gr (digital display shower)
20%

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150Gr (digital display shower)

6,189,000 VNĐ
4,950,000 VNĐ

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150Gr. - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có màn…

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150 (digital display shower)
20%

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150 (digital display shower)

5,439,000 VNĐ
4,350,000 VNĐ

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150. - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có màn…

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150B (digital display shower)
20%

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150B (digital display shower)

5,565,000 VNĐ
4,450,000 VNĐ

Bộ sen cây 4in1 hiển thị nhiệt độ nước ZT8150B. - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có màn…

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159
20%

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159

4,239,000 VNĐ
3,390,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với nhiều…

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159B (Black color)
20%

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159B (Black color)

4,489,000 VNĐ
3,590,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159B  - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với nhiều…

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159Gr (Gray color)
20%

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159Gr (Gray color)

4,939,000 VNĐ
3,950,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8159Gr (Gray color)  - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS…

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT-ZS8114
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT-ZS8114

1,125,000 VNĐ
900,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Zento ZT-ZS8114 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn nước, 1…

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8503-Circle
20%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8503-Circle

1,500,000 VNĐ
1,200,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8503-Circle - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn, 1 tay…

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8153
20%

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8153

2,939,000 VNĐ
2,350,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 ZT8153 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với nhiều…

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8202-Square
20%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8202-Square

2,689,000 VNĐ
2,150,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8202-Square. - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn, 1 tay…

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8203-Circle
20%

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8203-Circle

2,189,000 VNĐ
1,750,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh inox304 SUS8203-Circle - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen, 1 dây dẫn, 1 tay…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011-Black
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011-Black

2,689,000 VNĐ
2,150,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011-Black - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011

2,565,000 VNĐ
2,050,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8011- Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với nhiều…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266

3,815,000 VNĐ
3,050,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266-Black
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266-Black

3,939,000 VNĐ
3,150,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8266-Black - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8165-Black (New)
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8165-Black (New)

3,439,000 VNĐ
2,750,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8165-Black (New) - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS…

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511-Gr (New gray color)
20%

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511-Gr (New gray color)

4,489,000 VNĐ
3,590,000 VNĐ

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511-Gr  - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với nhiều đầu…

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511
20%

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511

3,190,000 VNĐ
2,550,000 VNĐ

Bộ sen cây 4in1 inox304 SUS8511 - Bát sen & tay sen được làm từ inox304 với nhiều đầu phun…

Bộ sen cây nóng lạnh Vintage Zento ZT8070
25%

Bộ sen cây nóng lạnh Vintage Zento ZT8070

5,669,000 VNĐ
4,250,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Vintage B&G ZT8070 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Zento ZT-ZS8152
20%

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Zento ZT-ZS8152

2,689,000 VNĐ
2,150,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh 4in1 Zento ZT-ZS8152  - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Push-button ZT8708
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Push-button ZT8708

5,939,000 VNĐ
4,750,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Push-button ZT8708 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8706
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8706

4,939,000 VNĐ
3,950,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8706 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8165 (New)
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8165 (New)

3,315,000 VNĐ
2,650,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8165 (New) - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8712
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8712

3,189,000 VNĐ
2,550,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8712 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ,…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702-Black
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702-Black

6,565,000 VNĐ
5,250,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702-Black - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8166
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8166

4,065,000 VNĐ
3,250,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Crystal series ZT8166 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702

6,439,000 VNĐ
5,150,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702 - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702-White
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702-White

6,689,000 VNĐ
5,350,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8702-White - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8711-Black (new)
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8711-Black (new)

5,625,000 VNĐ
4,500,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8711-Black (new)    - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa…

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8712-Black
20%

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8712-Black

3,315,000 VNĐ
2,650,000 VNĐ

Bộ sen cây nóng lạnh Luxury Shower ZT8712-Black - Bát sen & tay sen được làm từ nhựa ABS với…


facebook
zalo
hotline