Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6062
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6062

1,125,000 VNĐ
900,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 SUS6062 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1 đế…

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6063
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6063

1,065,000 VNĐ
850,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6063 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1…

Bộ sen bồn tắm nằm inox304 SUS6163 (Bathtub Faucet)
20%

Bộ sen bồn tắm nằm inox304 SUS6163 (Bathtub Faucet)

1,249,000 VNĐ
999,000 VNĐ

Bộ sen bồn tắm nằm inox304 SUS6163 (Bathtub Faucet) - Bộ sản phẩm gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn,…

Bộ sen tắm nóng lạnh Melody series ZT6171Gr (Gray color)
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Melody series ZT6171Gr (Gray color)

2,439,000 VNĐ
1,950,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Melody series ZT6171Gr. - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ,…

Bộ sen tắm nóng lạnh Melody series ZT6170B
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Melody series ZT6170B

2,315,000 VNĐ
1,850,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Melody series ZT6170B - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ,…

Bộ sen bồn tắm nằm inox304 SUS6164-1 (Bathtub Faucet)
20%

Bộ sen bồn tắm nằm inox304 SUS6164-1 (Bathtub Faucet)

1,475,000 VNĐ
1,180,000 VNĐ

Bộ sen bồn tắm nằm inox304 SUS6164-1 (Bathtub Faucet)  - Bộ gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1 củ…

Bộ sen bồn tắm nằm inox304 SUS6164 (Bathtub Faucet)
20%

Bộ sen bồn tắm nằm inox304 SUS6164 (Bathtub Faucet)

1,315,000 VNĐ
1,050,000 VNĐ

Bộ sen bồn tắm nằm inox304 SUS6164 (Bathtub Faucet)- Bộ gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1 củ sen,…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6005
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6005

969,000 VNĐ
775,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6005 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6003
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6003

858,000 VNĐ
685,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6003 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Clock Series SUS6069-B
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Clock Series SUS6069-B

2,315,000 VNĐ
1,850,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Clock Series SUS6069-B  - Bộ gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1 củ sen,…

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6115
20%

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6115

2,065,000 VNĐ
1,650,000 VNĐ

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6115 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước,…

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6097
20%

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6097

1,869,000 VNĐ
1,495,000 VNĐ

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6097 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước,…

Sen tắm nhiệt độ Zento ZT-LS6566
20%

Sen tắm nhiệt độ Zento ZT-LS6566

3,625,000 VNĐ
2,900,000 VNĐ

Sen tắm nhiệt độ Zento ZT-LS6566 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen với van nhiệt tự động, 1…

Bộ sen tắm cao cấp Melody series Zento ZT6118
21%

Bộ sen tắm cao cấp Melody series Zento ZT6118

1,750,000 VNĐ
1,380,000 VNĐ

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6118 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước,…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6016
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6016

1,000,000 VNĐ
800,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6016 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6009
24%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6009

966,000 VNĐ
725,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6009 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen, 1 dây dẫn không xoắn,…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6006
32%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6006

1,250,000 VNĐ
850,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6006 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm Melody series Zento ZT6098
20%

Bộ sen tắm Melody series Zento ZT6098

1,939,000 VNĐ
1,550,000 VNĐ

Bộ sen tắm Melody series Zento ZT6098 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh inox 304 Zento SUS6065
39%

Bộ sen tắm nóng lạnh inox 304 Zento SUS6065

990,000 VNĐ
595,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh inox 304 Zento SUS6065 - Bộ gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1 củ…

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6119
25%

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6119

1,735,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6119 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước,…

Bộ sen tắm nóng lạnh 5 chế độ nước Zento ZT6099
34%

Bộ sen tắm nóng lạnh 5 chế độ nước Zento ZT6099

1,950,000 VNĐ
1,280,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh 5 chế độ nước Zento ZT6099 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5…

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6116
20%

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6116

1,850,000 VNĐ
1,480,000 VNĐ

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6116 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước,…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6203
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6203

1,200,000 VNĐ
960,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6203 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6202
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6202

1,119,000 VNĐ
895,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6202 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6201
25%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6201

1,249,000 VNĐ
935,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6201 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh inox Zento SUS6060-1Sliding bar
25%

Bộ sen tắm nóng lạnh inox Zento SUS6060-1Sliding bar

1,269,000 VNĐ
950,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh inox Zento SUS6060-1Sliding bar - Bộ gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1 củ…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6022
25%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6022

1,115,000 VNĐ
835,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6022 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6021
24%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6021

1,185,000 VNĐ
890,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6021 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS2301 new
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS2301 new

995,000 VNĐ
795,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS2301 new - Bộ sản phẩm gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn,…

Bộ vòi chậu lavabo kết hợp sen tắm nóng lạnh Zento ZT2045
25%

Bộ vòi chậu lavabo kết hợp sen tắm nóng lạnh Zento ZT2045

1,040,000 VNĐ
780,000 VNĐ

Bộ vòi chậu lavabo kết hợp sen tắm nóng lạnh ZT2045 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2…

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6066
40%

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6066

945,000 VNĐ
565,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh inox Zento SUS6066 - Bộ gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1 củ sen,…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6114-1new
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6114-1new

1,020,000 VNĐ
815,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6114-1new - Được thiết kế theo phong cách Châu Âu với bề mặt sáng…


facebook
zalo
hotline