Bộ combo phụ kiện - giá kệ trong phòng tắm

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox 304 Black series HC6860
34%

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox 304 Black series HC6860

2,845,000 VNĐ
1,850,000 VNĐ

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox 304 Black series HC6860 gồm: 1. Lô giấy vệ sinh. 2. Cốc thủy tinh kèm kệ…

Bộ 7 phụ kiện phòng tắm inox304 Diamond series HC5800-1
35%

Bộ 7 phụ kiện phòng tắm inox304 Diamond series HC5800-1

5,385,000 VNĐ
3,500,000 VNĐ

Bộ 7 phụ kiện phòng tắm inox304 Diamond series HC5800-1 1.Lô giấy vệ sinh HC5805 2. Bộ chổi cọ toilet HC5807 …

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox Zento HA4613
25%

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox Zento HA4613

1,860,000 VNĐ
1,395,000 VNĐ

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox Zento HA4613 gồm: 1. Giá treo khăn 3 thanh Rotating towel bar HA030-3 2.…

Bộ 3 phụ kiện phòng tắm inox Zento HA4612
25%

Bộ 3 phụ kiện phòng tắm inox Zento HA4612

1,460,000 VNĐ
1,095,000 VNĐ

Bộ 3 phụ kiện phòng tắm inox Zento HA4612 gồm: 1. Giá để đồ kết hợp treo khăn inox HA4512 2. Giá…

Bộ 3 phụ kiện phòng tắm inox Zento HA4611
35%

Bộ 3 phụ kiện phòng tắm inox Zento HA4611

1,379,000 VNĐ
895,000 VNĐ

Bộ 3 phụ kiện phòng tắm inox Zento HA4611 gồm: 1. Giá để đồ kết hợp treo khăn inox HA4650 2. Giá…

Bộ 5 phụ kiện phòng tắm inox 304 Diamond series HC5800-2
35%

Bộ 5 phụ kiện phòng tắm inox 304 Diamond series HC5800-2

4,385,000 VNĐ
2,850,000 VNĐ

Bộ 5 phụ kiện phòng tắm inox 304 Diamond series HC5800-2 gồm: 1. Giá để đồ kết hợp treo khăn HC5812  2. Kệ…

Bộ 4 phụ kiện nhà tắm inox 304 Majesty series HC4850
25%

Bộ 4 phụ kiện nhà tắm inox 304 Majesty series HC4850

1,335,000 VNĐ
999,000 VNĐ

Bộ 4 phụ kiện nhà tắm inox 304 gồm: 1 giá treo khăn đơn, 1 thanh treo khăn đơn, 1 móc kép treo…

Bộ 3 phụ kiện phòng tắm inox 304 Zento HC195
35%

Bộ 3 phụ kiện phòng tắm inox 304 Zento HC195

2,080,000 VNĐ
1,350,000 VNĐ

Bộ 3 phụ kiện phòng tắm inox 304 Zento HC195 gồm: 1. Giá treo khăn đa năng HC0282 2. Giá treo khăn…

Bộ 9 phụ kiện phòng tắm inox 304 HC338
35%

Bộ 9 phụ kiện phòng tắm inox 304 HC338

4,300,000 VNĐ
2,795,000 VNĐ

Bộ 9 phụ kiện phòng tắm inox 304 HC338 gồm: 1. Giá đựng xà bông Inox HC1274 2. Lô giấy vệ sinh inox…

Bộ 8 phụ kiện phòng tắm inox Zento HA4600
35%

Bộ 8 phụ kiện phòng tắm inox Zento HA4600

2,385,000 VNĐ
1,550,000 VNĐ

Bộ 8 phụ kiện phòng tắm inox Zento HA4600 gồm: 1. Giá để đồ kết hợp treo khăn HA4650 2. Giá treo khăn…

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox304 Majesty series HC4860
35%

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox304 Majesty series HC4860

2,695,000 VNĐ
1,750,000 VNĐ

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox 304 Majesty series HC 4860 gồm: 1. Lô giấy vệ sinh. 2. Cốc thủy tinh kèm…

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox 304 Diamond series HC5860
35%

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox 304 Diamond series HC5860

3,000,000 VNĐ
1,950,000 VNĐ

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox 304 Diamond series HC 5860 gồm: 1. Lô giấy vệ sinh. 2. Cốc thủy tinh kèm…

Bộ 4 phụ kiện nhà tắm inox 304 Black series HC6850
25%

Bộ 4 phụ kiện nhà tắm inox 304 Black series HC6850

1,535,000 VNĐ
1,150,000 VNĐ

Bộ 4 phụ kiện nhà tắm inox 304 gồm: 1 giá treo khăn đơn, 1 thanh treo khăn đơn, 1 móc kép treo…

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox304 Black series HC6800-3
34%

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox304 Black series HC6800-3

4,445,000 VNĐ
2,890,000 VNĐ

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox304 Black series HC6800-3 1. Cốc thủy tinh kèm kệ đơn inox304 Black series HC6803…

Bộ 5 phụ kiện nhà tắm Black series inox304 HC6800-2
25%

Bộ 5 phụ kiện nhà tắm Black series inox304 HC6800-2

3,660,000 VNĐ
2,745,000 VNĐ

Bộ 5 phụ kiện nhà tắm Black series inox304 HC6800-2 gồm: 1. Giá để đồ kết hợp treo khăn HC6812 2. Kệ gương…

Bộ 5 phụ kiện nhà tắm inox 304 Majesty series HC4800-2
35%

Bộ 5 phụ kiện nhà tắm inox 304 Majesty series HC4800-2

3,985,000 VNĐ
2,590,000 VNĐ

Bộ 5 phụ kiện nhà tắm inox 304 Majesty series HC4800-2 gồm: 1. Giá để đồ kết hợp treo khăn HC4812 2. Kệ…

Bộ 7 phụ kiện phòng tắm inox Zento HA6506
35%

Bộ 7 phụ kiện phòng tắm inox Zento HA6506

2,610,000 VNĐ
1,695,000 VNĐ

Bộ 7 phụ kiện phòng tắm inox Zento HA6506  gồm: 1.Giá để đồ kết hợp treo khăn HA4647 2. Bộ chổi…

Bộ 7 phụ kiện phòng tắm inox304 Black series HC6800-1
34%

Bộ 7 phụ kiện phòng tắm inox304 Black series HC6800-1

5,215,000 VNĐ
3,390,000 VNĐ

Bộ 7 phụ kiện phòng tắm inox304 Black series HC6800-1 1.Lô giấy vệ sinh HC6805 2. Bộ chổi cọ & kệ…

Bộ 7 phụ kiện phòng tắm inox304 Majesty series HC4800-1
34%

Bộ 7 phụ kiện phòng tắm inox304 Majesty series HC4800-1

4,845,000 VNĐ
3,150,000 VNĐ

Bộ 7 phụ kiện phòng tắm inox304 Majesty series HC4800-1 gồm: 1. Lô giấy vệ sinh HC4805 2. Bộ chổi cọ toilet HC4807…

Bộ 7 phụ kiện phòng tắm inox 304 cao cấp Zento HC339
40%

Bộ 7 phụ kiện phòng tắm inox 304 cao cấp Zento HC339

3,950,000 VNĐ
2,350,000 VNĐ

Bộ 7 phụ kiện phòng tắm cao cấp gồm: 1. Giá góc inox 304 Zento HC1262 2. Lô giấy vệ…

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox 304 cao cấp Zento HC310
38%

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox 304 cao cấp Zento HC310

3,500,000 VNĐ
2,150,000 VNĐ

Bộ 6 phụ kiện phòng tắm inox 304 cao cấp Zento HC310 gồm: 1. 2 giá góc inox 304 Zento…