Vòi lavabo nóng lạnh Elegant series ZT2207
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Elegant series ZT2207

959,000 VNĐ
765,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Elegant series ZT2207 - Chất liệu: đồng hợp kim. - Mạ: Ni và  Cr. - Bề…

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3324
20%

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3324

795,000 VNĐ
635,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3324 - Chất liệu inox dày dặn, bền chắc. - Thiết kế sang trọng, gọn…

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3311-3
25%

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3311-3

600,000 VNĐ
450,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3311-3 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu rửa, 2 dây cấp - Thiết…

Vòi lavabo nóng lạnh Clock Series SUS3428Gold
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Clock Series SUS3428Gold

1,239,000 VNĐ
990,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Clock Series SUS3428Gold - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu rửa, 2 dây cấp -…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-C
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-C

1,065,000 VNĐ
850,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-C - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3306
20%

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3306

645,000 VNĐ
515,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3306 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu, 2 dây cấp - Thiết kế…

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3326-EC
20%

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3326-EC

939,000 VNĐ
750,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3326-EC - Chất liệu inox dày dặn, bền chắc. - Thiết kế sang trọng, gọn…

Vòi lavabo nóng lạnh Elegant series ZT2206-B
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Elegant series ZT2206-B

939,000 VNĐ
750,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Elegant series ZT2206-B - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

Vòi lavabo nóng lạnh Clock Series SUS3428
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Clock Series SUS3428

1,125,000 VNĐ
900,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Clock Series SUS3428  - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu rửa, 2 dây cấp -…

Vòi lavabo nóng lạnh Clock Series SUS3428B
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Clock Series SUS3428B

1,189,000 VNĐ
950,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Clock Series SUS3428B  - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu rửa, 2 dây cấp -…

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3429
20%

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3429

1,065,000 VNĐ
850,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3429 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi lavabo, 2 dây cấp. - Thiết kế…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-W&C
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-W&C

1,600,000 VNĐ
1,280,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-W&C  - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-B&C
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-B&C

1,625,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-B&C - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

Vòi lavabo nóng lạnh Elegant series ZT2205
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Elegant series ZT2205

1,065,000 VNĐ
850,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Elegant series ZT2205 - Chất liệu: đồng hợp kim. - Mạ: Ni và  Cr. - Bề…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-Gold
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-Gold

1,689,000 VNĐ
1,350,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-Gold - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

Vòi lavabo nóng lạnh Elegant series ZT2207-B
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Elegant series ZT2207-B

995,000 VNĐ
795,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Elegant series ZT2207-B  - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-C
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-C

1,439,000 VNĐ
1,150,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-C - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-Gr (Gray color)
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-Gr (Gray color)

1,565,000 VNĐ
1,250,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-Gr (Gray color) - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp. …

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-B
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-B

1,475,000 VNĐ
1,180,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2145-B - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Zento ZT2115
20%

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Zento ZT2115

1,185,000 VNĐ
945,000 VNĐ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Zento ZT2115 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp và các…

Vòi lavabo nóng lạnh Clock Series SUS3029B
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Clock Series SUS3029B

1,315,000 VNĐ
1,050,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Clock Series SUS3029B  - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3323
20%

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3323

1,065,000 VNĐ
850,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3323 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu rửa, 2 dây cấp - Thiết…

Vòi lavabo nóng lạnh Zento ZT2208
25%

Vòi lavabo nóng lạnh Zento ZT2208

860,000 VNĐ
645,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Zento ZT2208 - Chất liệu: đồng hợp kim. - Mạ: Ni và  Cr. - Áp lực…

Vòi lavabo nóng lạnh Zento ZT2209
25%

Vòi lavabo nóng lạnh Zento ZT2209

820,000 VNĐ
615,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Zento ZT2209 - Chất liệu: đồng hợp kim. - Mạ: Ni và  Cr. - Áp lực…

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3329
20%

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3329

1,225,000 VNĐ
980,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3329.  - Chất liệu inox dày dặn, bền chắc. - Thiết kế sang trọng, gọn…

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3328
20%

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3328

1,065,000 VNĐ
850,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3328  - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu rửa, 2 dây cấp - Thiết…

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3326
20%

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3326

1,190,000 VNĐ
950,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3326. - Chất liệu inox dày dặn, bền chắc. - Thiết kế sang trọng, gọn…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-W&G
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-W&G

1,150,000 VNĐ
920,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-W&G - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-B&C
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-B&C

1,165,000 VNĐ
930,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-B&C - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH CRYSTAL SERIES ZT2215
20%

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH CRYSTAL SERIES ZT2215

1,190,000 VNĐ
950,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Crystal series ZT2215 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH CRYSTAL SERIES ZT2215-B
20%

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH CRYSTAL SERIES ZT2215-B

1,245,000 VNĐ
995,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Crystal series ZT2215-B  - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-Black
12%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-Black

1,000,000 VNĐ
880,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-Black - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…


facebook
zalo
hotline