Vòi lavabo lạnh inox304 SUS2125 (D42mm)
25%

Vòi lavabo lạnh inox304 SUS2125 (D42mm)

389,000 VNĐ
290,000 VNĐ

Vòi lavabo lạnh inox304 SUS2125.  - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu, 1 dây cấp. - Thiết kế sang…

Vòi lavabo lạnh inox304 SUS2123 (D42mm)
25%

Vòi lavabo lạnh inox304 SUS2123 (D42mm)

395,000 VNĐ
295,000 VNĐ

Vòi lavabo lạnh inox304 SUS2123.  - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu, 1 dây cấp. - Thiết kế sang…

Vòi Lavabo lạnh KF7501
25%

Vòi Lavabo lạnh KF7501

355,000 VNĐ
265,000 VNĐ

Vòi Lavabo lạnh KF7501 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu, 1 dây cấp - Thiết kế đơn giản.…

Vòi lavabo lạnh inox304 SUS2122 (D42mm)
30%

Vòi lavabo lạnh inox304 SUS2122 (D42mm)

365,000 VNĐ
255,000 VNĐ

Vòi lavabo lạnh inox304 SUS2122  - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu rửa, 1 dây cấp - Thiết kế…

Vòi lavabo lạnh inox304 SUS2100 (D42mm)
25%

Vòi lavabo lạnh inox304 SUS2100 (D42mm)

460,000 VNĐ
345,000 VNĐ

Vòi lavabo lạnh inox304 SUS2100 (D42mm) - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu rửa, 1 dây cấp - Thiết…

Vòi lavabo lạnh inox304 SUS2124 (D42mm)
36%

Vòi lavabo lạnh inox304 SUS2124 (D42mm)

395,000 VNĐ
250,000 VNĐ

Vòi lavabo lạnh inox304 SUS2124 (D42mm) - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu rửa, 1 dây cấp - Thiết…

Vòi lavabo lạnh inox 304 SUS2104
20%

Vòi lavabo lạnh inox 304 SUS2104

545,000 VNĐ
435,000 VNĐ

Vòi lavabo lạnh inox 304 SUS2104 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu & 1 dây cấp - Thiết…

Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2109
19%

Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2109

555,000 VNĐ
445,000 VNĐ

Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2109 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu rửa, 1 dây cấp - Thiết kế…

Vòi lavabo lạnh inox 304 SUS2114
20%

Vòi lavabo lạnh inox 304 SUS2114

225,000 VNĐ
180,000 VNĐ

Vòi lavabo lạnh inox 304 SUS2114 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu rửa, 1 dây cấp - Thiết…

Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2108
25%

Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2108

660,000 VNĐ
495,000 VNĐ

Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2108 - Chất liệu: đồng, kẽm và các thành phần khác - Mạ Ni và  Cr.…

Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2106
20%

Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2106

515,000 VNĐ
410,000 VNĐ

Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2106 - Chất liệu: đồng, kẽm và các thành phần khác - Mạ Ni và  Cr.…

Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2105
25%

Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2105

435,000 VNĐ
325,000 VNĐ

Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2105 - Chất liệu: đồng, kẽm và các thành phần khác - Mạ Ni và  Cr.…

Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2107
25%

Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2107

555,000 VNĐ
415,000 VNĐ

Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2107 - Chất liệu: đồng, kẽm và các thành phần khác - Mạ Ni và  Cr.…

Vòi lavabo lạnh inox304 Zento SUS2113
35%

Vòi lavabo lạnh inox304 Zento SUS2113

300,000 VNĐ
195,000 VNĐ

Vòi lavabo lạnh inox304 Zento SUS2113   - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu rửa, 1 dây cấp -…

Vòi lavabo lạnh inox304 Zento SUS2112
35%

Vòi lavabo lạnh inox304 Zento SUS2112

295,000 VNĐ
190,000 VNĐ

Vòi lavabo lạnh inox304 Zento SUS2112 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu rửa, 1 dây cấp - Thiết…

Vòi Lavabo lạnh inox304 Zento SUS2111
34%

Vòi Lavabo lạnh inox304 Zento SUS2111

330,000 VNĐ
215,000 VNĐ

Vòi Lavabo lạnh inox304 Zento SUS2111 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước & 1 dây cấp nước  -…


facebook
zalo
hotline