Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6115
20%

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6115

1,875,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6115 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước,…

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6097
20%

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6097

1,869,000 VNĐ
1,495,000 VNĐ

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6097 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước,…

Sen tắm nhiệt độ Zento ZT-LS6566
29%

Sen tắm nhiệt độ Zento ZT-LS6566

3,570,000 VNĐ
2,500,000 VNĐ

Sen tắm nhiệt độ Zento ZT-LS6566 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen với van nhiệt tự động, 1…

Bộ sen tắm cao cấp Melody series Zento ZT6118
21%

Bộ sen tắm cao cấp Melody series Zento ZT6118

1,750,000 VNĐ
1,380,000 VNĐ

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6118 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước,…

Bộ sen bồn tắm nằm inox304 SUS6165-1 (Bathtub Faucet)
20%

Bộ sen bồn tắm nằm inox304 SUS6165-1 (Bathtub Faucet)

1,100,000 VNĐ
880,000 VNĐ

Bộ sen bồn tắm nằm inox304 SUS6165-1 (Bathtub Faucet) - Bộ gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1 củ…

Bộ sen bồn tắm nằm inox304 SUS6164 (Bathtub Faucet)
13%

Bộ sen bồn tắm nằm inox304 SUS6164 (Bathtub Faucet)

1,100,000 VNĐ
950,000 VNĐ

Bộ sen bồn tắm nằm inox304 SUS6164 (Bathtub Faucet) - Bộ gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1 củ…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6016
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6016

1,000,000 VNĐ
800,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6016 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6009
24%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6009

966,000 VNĐ
725,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6009 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen, 1 dây dẫn không xoắn,…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6006
32%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6006

1,250,000 VNĐ
850,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6006 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm Melody series Zento ZT6098
19%

Bộ sen tắm Melody series Zento ZT6098

1,812,000 VNĐ
1,450,000 VNĐ

Bộ sen tắm Melody series Zento ZT6098 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh inox 304 Zento SUS6065
39%

Bộ sen tắm nóng lạnh inox 304 Zento SUS6065

990,000 VNĐ
595,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh inox 304 Zento SUS6065 - Bộ gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1 củ…

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6119
25%

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6119

1,735,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6119 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước,…

Bộ sen tắm nóng lạnh 5 chế độ nước Zento ZT6099
34%

Bộ sen tắm nóng lạnh 5 chế độ nước Zento ZT6099

1,950,000 VNĐ
1,280,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh 5 chế độ nước Zento ZT6099 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5…

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 SUS6064
35%

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 SUS6064

900,000 VNĐ
585,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 SUS6064 - Bộ gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1 củ sen, 1…

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6116
20%

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6116

1,850,000 VNĐ
1,480,000 VNĐ

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6116 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước,…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6203
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6203

1,200,000 VNĐ
960,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6203 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6202
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6202

1,119,000 VNĐ
895,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6202 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6201
25%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6201

1,249,000 VNĐ
935,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6201 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6022
25%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6022

1,115,000 VNĐ
835,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6022 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6021
24%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6021

1,185,000 VNĐ
890,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6021 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS2301 new
25%

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS2301 new

1,135,000 VNĐ
850,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS2301 new - Bộ sản phẩm gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn,…

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6066
40%

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6066

945,000 VNĐ
565,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh inox Zento SUS6066 - Bộ gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1 củ sen,…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6114-1new
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6114-1new

1,020,000 VNĐ
815,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6114-1new - Được thiết kế theo phong cách Châu Âu với bề mặt sáng…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6026
24%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6026

1,325,000 VNĐ
995,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6026 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6114
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6114

1,089,000 VNĐ
870,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6114 - Được thiết kế theo phong cách Châu Âu với bề mặt sáng…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6110
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6110

988,000 VNĐ
790,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6110 - Được thiết kế theo phong cách Châu Âu với bề mặt sáng…

Bộ sen tắm nóng lạnh ZT6005
19%

Bộ sen tắm nóng lạnh ZT6005

906,000 VNĐ
725,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6005 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6111
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6111

1,019,000 VNĐ
815,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6111 - Được thiết kế theo phong cách Châu Âu với bề mặt sáng…

Bộ sen tắm nóng lạnh inox Zento SUS 2302
30%

Bộ sen tắm nóng lạnh inox Zento SUS 2302

1,690,000 VNĐ
1,180,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh inox Zento SUS 2302 - Bộ gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1 củ…

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6068
29%

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6068

1,035,000 VNĐ
725,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6068 - Bộ gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1 củ sen,…

 Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6010
29%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6010

1,071,000 VNĐ
750,000 VNĐ

 Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6010 - Gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1 dây dẫn không xoắn,…

Bộ sen tắm nóng lạnh 5 chế độ nước Zento ZT6001
30%

Bộ sen tắm nóng lạnh 5 chế độ nước Zento ZT6001

850,000 VNĐ
595,000 VNĐ

Bộ sen tắm nóng lạnh 5 chế độ nước Zento ZT6001 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5…