Vách kính, phòng tắm

Phòng tắm đứng vách kính Zento C6037 (Shower Enclosure)
20%

Phòng tắm đứng vách kính Zento C6037 (Shower Enclosure)

7,375,000 VNĐ
5,900,000 VNĐ

Phòng tắm đứng vách kính Zento C6037. - Giúp ngăn nước từ khu vực tắm bắn ra ngoài cho nền…

Phòng tắm đứng vách kính Zento B632 (Shower Enclosure)
20%

Phòng tắm đứng vách kính Zento B632 (Shower Enclosure)

7,250,000 VNĐ
5,800,000 VNĐ

Phòng tắm đứng vách kính Zento B632 - Giúp ngăn nước từ khu vực tắm bắn ra ngoài cho nền…

Phòng tắm đứng vách kính Zento C834NF (Shower Enclosure)
20%

Phòng tắm đứng vách kính Zento C834NF (Shower Enclosure)

11,250,000 VNĐ
9,000,000 VNĐ

Phòng tắm đứng vách kính C834NF (Shower Enclosure)  - Giúp ngăn nước từ khu vực tắm bắn ra ngoài cho…

Phòng tắm đứng vách kính Zento C835NF (Shower Enclosure)
20%

Phòng tắm đứng vách kính Zento C835NF (Shower Enclosure)

12,065,000 VNĐ
9,650,000 VNĐ

Phòng tắm đứng vách kính C835NF (Shower Enclosure)  - Giúp ngăn nước từ khu vực tắm bắn ra ngoài cho…

Phòng tắm đứng vách kính Zento C833NF (Shower Enclosure)
20%

Phòng tắm đứng vách kính Zento C833NF (Shower Enclosure)

11,439,000 VNĐ
9,150,000 VNĐ

Phòng tắm đứng vách kính C833NF (Shower Enclosure)  - Giúp ngăn nước từ khu vực tắm bắn ra ngoài cho…

Phòng tắm đứng vách kính Zento C6027-90 (Shower Enclosure)
20%

Phòng tắm đứng vách kính Zento C6027-90 (Shower Enclosure)

5,875,000 VNĐ
4,700,000 VNĐ

Phòng tắm đứng vách kính Zento C6027-90.  - Giúp ngăn nước từ khu vực tắm bắn ra ngoài cho nền…

Phòng tắm đứng vách kính Zento C832NF (Shower Enclosure)
20%

Phòng tắm đứng vách kính Zento C832NF (Shower Enclosure)

11,190,000 VNĐ
8,950,000 VNĐ

Phòng tắm đứng vách kính C832NF (Shower Enclosure)  - Giúp ngăn nước từ khu vực tắm bắn ra ngoài cho…

Phòng tắm đứng vách kính Zento C6028-90 (Shower Enclosure)
20%

Phòng tắm đứng vách kính Zento C6028-90 (Shower Enclosure)

7,065,000 VNĐ
5,650,000 VNĐ

Phòng tắm đứng vách kính Zento C6028-90 - Giúp ngăn nước từ khu vực tắm bắn ra ngoài cho nền…

Phòng tắm đứng vách kính Zento C6027-100 (Shower Enclosure)
20%

Phòng tắm đứng vách kính Zento C6027-100 (Shower Enclosure)

6,125,000 VNĐ
4,900,000 VNĐ

Phòng tắm đứng vách kính Zento C6027-100. - Giúp ngăn nước từ khu vực tắm bắn ra ngoài cho nền…

Phòng tắm đứng vách kính Zento C6028-100 (Shower Enclosure)
20%

Phòng tắm đứng vách kính Zento C6028-100 (Shower Enclosure)

7,315,000 VNĐ
5,850,000 VNĐ

Phòng tắm đứng vách kính Zento C6028-100 - Giúp ngăn nước từ khu vực tắm bắn ra ngoài cho nền…

Phòng tắm sục xông hơi massage AD914
20%

Phòng tắm sục xông hơi massage AD914

50,000,000 VNĐ
40,000,000 VNĐ

- Tích hợp đầy đủ các tính năng: Xông hơi ướt, Massage lưng, massage chân, Radio/CD, Đèn led, Quạt thông…

Phòng tắm xông hơi massage AD918
50%

Phòng tắm xông hơi massage AD918

0 VNĐ
35,000,000 VNĐ

- Tích hợp nhiều tính năng: Xông hơi ướt, Massage, Radio/CD, Đèn led, Quạt thông gió, Tay sen, bát sen,…


facebook
zalo
hotline