Thoát sàn ban công TS101-1Pro (D80 - ROOF DRAIN)
20%

Thoát sàn ban công TS101-1Pro (D80 - ROOF DRAIN)

369,000 VNĐ
295,000 VNĐ

Thoát sàn ban công TS101-1Pro (ROOF DRAIN)   - Thoát sàn ban công TS101-1Pro là giải pháp tối ưu cho bạn…

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D100 (ROOF DRAIN-304)
21%

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D100 (ROOF DRAIN-304)

159,000 VNĐ
125,000 VNĐ

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D100. - Dùng để chặn rác đầu ống thoát nước trên mái nhà, hành lang,…

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D110 (ROOF DRAIN-304)
20%

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D110 (ROOF DRAIN-304)

169,000 VNĐ
135,000 VNĐ

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D110 - Dùng để chặn rác đầu ống thoát nước trên mái nhà, hành lang,…

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D160 (ROOF DRAIN-304)
21%

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D160 (ROOF DRAIN-304)

235,000 VNĐ
185,000 VNĐ

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D160. - Dùng để chặn rác đầu ống thoát nước trên mái nhà, hành lang,…

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D90 (ROOF DRAIN-304)
20%

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D90 (ROOF DRAIN-304)

139,000 VNĐ
110,000 VNĐ

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D90  - Dùng để chặn rác đầu ống thoát nước trên mái nhà, hành lang,…

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D75 (ROOF DRAIN-304)
20%

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D75 (ROOF DRAIN-304)

125,000 VNĐ
100,000 VNĐ

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D75 (ROOF DRAIN) - Cầu chắn rác inox dùng để chặn rác đầu ống thoát…

Thoát sàn ban công inox TS100-D150 (ROOF DRAIN)
35%

Thoát sàn ban công inox TS100-D150 (ROOF DRAIN)

170,000 VNĐ
110,000 VNĐ

Thoát sàn ban công inox TS100-D150 (ROOF DRAIN) - Dùng để chặn rác đầu ống thoát nước trên mái nhà,…

Thoát sàn ban công inox TS100-D200 (ROOF DRAIN)
25%

Thoát sàn ban công inox TS100-D200 (ROOF DRAIN)

260,000 VNĐ
195,000 VNĐ

Thoát sàn ban công inox TS100-D200 (ROOF DRAIN) - Dùng để chặn rác đầu ống thoát nước trên mái nhà,…

Thoát sàn ban công inox TS100-D90 (ROOF DRAIN)
34%

Thoát sàn ban công inox TS100-D90 (ROOF DRAIN)

115,000 VNĐ
75,000 VNĐ

Thoát sàn ban công inox TS100-D90 - Dùng để chặn rác đầu ống thoát nước trên mái nhà, hành lang, ban…

Thoát sàn ban công TS101-1C (D80 - ROOF DRAIN)
20%

Thoát sàn ban công TS101-1C (D80 - ROOF DRAIN)

345,000 VNĐ
275,000 VNĐ

Thoát sàn ban công TS101-1C (ROOF DRAIN) - Thoát sàn ban công Zento là giải pháp tối ưu cho bạn để…

Thoát sàn ban công inox TS100-D100 (ROOF DRAIN)
36%

Thoát sàn ban công inox TS100-D100 (ROOF DRAIN)

125,000 VNĐ
80,000 VNĐ

Thoát sàn ban công inox TS100-D100 - Dùng để chặn rác đầu ống thoát nước trên mái nhà, hành lang,…

Thoát sàn ban công inox TS100-D110 (ROOF DRAIN)
34%

Thoát sàn ban công inox TS100-D110 (ROOF DRAIN)

130,000 VNĐ
85,000 VNĐ

Thoát sàn ban công inox TS100-D110 (ROOF DRAIN) - Dùng để chặn rác đầu ống thoát nước trên mái nhà,…

Thoát sàn ban công inox TS100-D160 (ROOF DRAIN)
34%

Thoát sàn ban công inox TS100-D160 (ROOF DRAIN)

176,000 VNĐ
115,000 VNĐ

Thoát sàn ban công inox TS100-D160 (ROOF DRAIN) - Dùng để chặn rác đầu ống thoát nước trên mái nhà,…

Thoát sàn ban công inox TS100-D75 (ROOF DRAIN)
35%

Thoát sàn ban công inox TS100-D75 (ROOF DRAIN)

108,000 VNĐ
70,000 VNĐ

Thoát sàn ban công inox TS100-D75 (ROOF DRAIN) - Cầu chắn rác inox dùng để chặn rác đầu ống thoát nước…

Thoát sàn ban công inox Zento TS101 (ROOF DRAIN)
35%

Thoát sàn ban công inox Zento TS101 (ROOF DRAIN)

100,000 VNĐ
65,000 VNĐ

Thoát sàn ban công inox Zento TS101 (ROOF DRAIN) - Thoát sàn ban công Zento là giải pháp tối ưu cho…


facebook
zalo
hotline