Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5517-Black (Dây rút)
20%

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5517-Black (Dây rút)

1,219,000 VNĐ
975,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5517-Black. - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như những…

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5517-Brushed (Dây rút)
20%

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5517-Brushed (Dây rút)

1,145,000 VNĐ
915,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5517-Brushed - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như những…

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Zento SUS5506-1 (Dây rút)
20%

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Zento SUS5506-1 (Dây rút)

2,000,000 VNĐ
1,600,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 SUS5506-1 - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như những…

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5507-1Black (Dây rút)
30%

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5507-1Black (Dây rút)

1,325,000 VNĐ
925,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5507-1Black (Dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng…

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-B&G (Dây rút)
20%

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-B&G (Dây rút)

1,625,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-B&G (Dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng…

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-B&C (Dây rút)
20%

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-B&C (Dây rút)

1,565,000 VNĐ
1,250,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-B&C (Dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng…

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-C (Dây rút)
20%

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-C (Dây rút)

1,375,000 VNĐ
1,100,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-C (Dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng…

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-W&C (Dây rút)
20%

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-W&C (Dây rút)

1,439,000 VNĐ
1,150,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-W&C (Dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng…

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Zento SUS5506 (Dây rút)
30%

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Zento SUS5506 (Dây rút)

2,359,000 VNĐ
1,650,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Zento SUS5506 - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-W&G (Dây rút)
20%

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-W&G (Dây rút)

1,490,000 VNĐ
1,190,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-W&G (Dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng…

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-gold (Dây rút)
20%

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-gold (Dây rút)

1,815,000 VNĐ
1,450,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-gold - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như những…

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-Black (Dây rút)
20%

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-Black (Dây rút)

1,500,000 VNĐ
1,200,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5505-Black (Dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng…

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5508-Polished (Dây rút)
30%

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5508-Polished (Dây rút)

1,780,000 VNĐ
1,245,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5508-Polished (Dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng…

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5508-Black (Dây rút)
30%

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5508-Black (Dây rút)

1,709,000 VNĐ
1,195,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5508-Black (Dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng…

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5509-polished (Dây rút)
30%

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5509-polished (Dây rút)

1,859,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5509-polished (Dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng…

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5509-Black (Dây rút)
29%

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5509-Black (Dây rút)

1,785,000 VNĐ
1,250,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5509-Black (Dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng…

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5507-Black (Dây rút)
30%

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5507-Black (Dây rút)

1,359,000 VNĐ
950,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5507-Black (Dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng…

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5507-brushed (Dây rút)
29%

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5507-brushed (Dây rút)

1,270,000 VNĐ
890,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5507-brushed - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như những…

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 SUS3315 (dây rút)
34%

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 SUS3315 (dây rút)

2,230,000 VNĐ
1,450,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 SUS3315 (dây rút)- Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa bát nóng lạnh dây rút  Pre-Rinse Zento ZT2097
20%

Vòi rửa bát nóng lạnh dây rút Pre-Rinse Zento ZT2097

2,989,000 VNĐ
2,390,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh dây rút  Pre-Rinse ZT2097 - Thiết kế đặc biệt với dây rút có thể kéo…

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Zento SUS5579 (dây rút)
30%

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Zento SUS5579 (dây rút)

2,272,000 VNĐ
1,590,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Zento SUS5579 - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Zento SUS5574 (dây rút)
35%

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Zento SUS5574 (dây rút)

2,385,000 VNĐ
1,550,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Zento SUS5574 (dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử…

Vòi rửa bát nóng lạnh  ZT2090 (dây rút)
48%

Vòi rửa bát nóng lạnh ZT2090 (dây rút)

1,950,000 VNĐ
995,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh  ZT2090 (dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như những vòi rửa…

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Zento SUS5578 (dây rút)
30%

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Zento SUS5578 (dây rút)

2,572,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh inox 304 Zento SUS5578 (dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử…