Vòi rưats bát dây rút đặc biệt vừa có thể sử dụng như những vòi rửa bát thông thường vừa có thể kéo dài như vòi sen cho công việc rửa chén bát, rau củ & lấy nước để đun nấu... một cách thuận tiện

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray SUS5579-1 (dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray SUS5579-1 (dây rút)

1,125,000 VNĐ
900,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray SUS5579-1.  - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray SUS5578-1 (dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray SUS5578-1 (dây rút)

1,189,000 VNĐ
950,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray SUS5578-1  - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touchless kitchen faucet AF5889-Gr
20%

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touchless kitchen faucet AF5889-Gr

2,315,000 VNĐ
1,850,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touchless kitchen faucet AF5889-Gr. - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng…

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5535Gr-EC (dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5535Gr-EC (dây rút)

1,190,000 VNĐ
950,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5535Gr-EC . - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5537B
20%

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5537B

1,500,000 VNĐ
1,200,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5537B. - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát 3in1 Waterfall faucet kitchen ZT5538B (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát 3in1 Waterfall faucet kitchen ZT5538B (Dây rút)

1,125,000 VNĐ
900,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát 3in1 Waterfall faucet kitchen SUS5538 - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát 3in1 Waterfall faucet kitchen SUS5538 (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát 3in1 Waterfall faucet kitchen SUS5538 (Dây rút)

1,000,000 VNĐ
800,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát 3in1 Waterfall faucet kitchen SUS5538 - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5557Gr (dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5557Gr (dây rút)

1,625,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5557Gr. - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5537
20%

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5537

1,375,000 VNĐ
1,100,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5537. - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa bát nóng lạnh 3 đường nước Pull-Down Spray ZT2295 (Dây rút)
20%

Vòi rửa bát nóng lạnh 3 đường nước Pull-Down Spray ZT2295 (Dây rút)

1,439,000 VNĐ
1,150,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh 3 đường nước Pull-Down Spray ZT2295 (Dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có…

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567 (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567 (Dây rút)

1,189,000 VNĐ
950,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567 - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567B (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567B (Dây rút)

1,245,000 VNĐ
995,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567B - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567Gr (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567Gr (Dây rút)

1,315,000 VNĐ
1,050,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567Gr - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5536Gr (dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5536Gr (dây rút)

2,375,000 VNĐ
1,900,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5536Gr. - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touch - pull down kitchen faucets AF5888-Gr
20%

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touch - pull down kitchen faucets AF5888-Gr

2,250,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touch - pull down kitchen faucets AF5888-Gr. - Thiết kế đặc biệt vừa có…

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touchless kitchen faucet AF5889-B
20%

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touchless kitchen faucet AF5889-B

2,189,000 VNĐ
1,750,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touchless kitchen faucet AF5889-B. - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng…

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touchless kitchen faucet AF5889
20%

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touchless kitchen faucet AF5889

2,250,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touchless kitchen faucet AF5889. - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng…

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touchless kitchen faucet AF5889 Brushed
20%

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touchless kitchen faucet AF5889 Brushed

2,125,000 VNĐ
1,700,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touchless - pull down kitchen faucet AF5889 Brushed. - Thiết kế đặc biệt vừa…

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touch - pull down kitchen faucets AF5888-B
20%

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touch - pull down kitchen faucets AF5888-B

2,125,000 VNĐ
1,700,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touch - pull down kitchen faucets AF5888-B. - Thiết kế đặc biệt vừa có…

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touch - pull down kitchen faucets AF5888 Brushed
20%

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touch - pull down kitchen faucets AF5888 Brushed

2,065,000 VNĐ
1,650,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touch - pull down kitchen faucets AF5888 Brushed. - Thiết kế đặc biệt vừa…

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touch - pull down kitchen faucets AF5888
20%

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touch - pull down kitchen faucets AF5888

2,189,000 VNĐ
1,750,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát cảm ứng Touch - pull down kitchen faucets AF5888. - Thiết kế đặc biệt vừa có…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray SUS5528-Gr (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray SUS5528-Gr (Dây rút)

995,000 VNĐ
795,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray SUS5528-Gr - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5535Gr (dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5535Gr (dây rút)

1,439,000 VNĐ
1,150,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5535Gr. - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray SUS3315 (dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray SUS3315 (dây rút)

1,065,000 VNĐ
850,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray SUS3315 - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5509-Black (Dây rút)
20%

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5509-Black (Dây rút)

1,189,000 VNĐ
950,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5509-Black (Dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT2090-W (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT2090-W (Dây rút)

1,245,000 VNĐ
995,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT2090-W - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh dây rút inox304 Pre-Rinse SUS5521
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh dây rút inox304 Pre-Rinse SUS5521

1,235,000 VNĐ
985,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát nóng lạnh dây rút inox304 Pre-Rinse SUS5521. - Thiết kế đặc biệt với dây rút có…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5545-Gr (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5545-Gr (Dây rút)

2,189,000 VNĐ
1,750,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5545-Gr  - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5565-B (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5565-B (Dây rút)

2,125,000 VNĐ
1,700,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5565-B  - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5527-Black (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5527-Black (Dây rút)

950,000 VNĐ
760,000 VNĐ

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5527-Black  - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như những…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5501-G (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5501-G (Dây rút)

1,875,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5501-G - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5501-B (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5501-B (Dây rút)

1,625,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5501-B - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…