Combo 3 thiết bị nhà bếp NB11 (tặng giá rửa rau củ)
25%

Combo 3 thiết bị nhà bếp NB11 (tặng giá rửa rau củ)

1,935,000 VNĐ
1,450,000 VNĐ

Combo 3 thiết bị nhà bếp NB11 gồm - Chậu rửa bát inox 1 hố SK6845-201, - 1 bộ xiphong ống xả…

Combo 3 thiết bị nhà bếp NB10
25%

Combo 3 thiết bị nhà bếp NB10

3,400,000 VNĐ
2,550,000 VNĐ

Combo 3 thiết bị nhà bếp NB10 gồm 1. Chậu rửa bát inox 1 hố Zento HD6045-304N 2. Bộ xi phông,…

Combo 4 thiết bị nhà bếp NB04 (new)
29%

Combo 4 thiết bị nhà bếp NB04 (new)

1,335,000 VNĐ
935,000 VNĐ

Combo 4 thiết bị nhà bếp NB04 gồm1. Chậu rửa bát inox 2 hố SK7842 2. Bộ xi phông, ống…

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB09
30%

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB09

3,215,000 VNĐ
2,250,000 VNĐ

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB09 được thiết kế đẹp mắt & tiện dụng giúp công việc nội trợ trở…

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB08-new
35%

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB08-new

5,000,000 VNĐ
3,250,000 VNĐ

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB08-new  được thiết kế đẹp mắt & tiện dụng giúp công việc nội trợ…

Combo 4 thiết bị nhà bếp NB07
34%

Combo 4 thiết bị nhà bếp NB07

4,230,000 VNĐ
2,750,000 VNĐ

Combo 4 thiết bị nhà bếp NB07 1. Chậu rửa bát inox 2 hố cân HD8245-201HM-C. 2. Bộ xi phông, ống xả…

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB06
35%

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB06

5,539,000 VNĐ
3,600,000 VNĐ

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB06 gồm 1. Chậu rửa bát inox 2 hố cân có bàn chờ HD10048-201HP…

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB03
34%

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB03

2,230,000 VNĐ
1,450,000 VNĐ

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB03 gồm 1. Chậu rửa bát inox 2 hố SK7540 2. Bộ xi phông, ống xả…

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB02
34%

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB02

3,375,000 VNĐ
2,195,000 VNĐ

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB02 gồm 1. Chậu rửa bát inox 2 hố HD8045-304GM 2. Bộ xi phông, ống xả chậu…