Combo 5 thiết bị nhà bếp NB08
35%

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB08

4,850,000 VNĐ
3,150,000 VNĐ

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB08  được thiết kế đẹp mắt & tiện dụng giúp công việc nội trợ…

Combo 3 thiết bị nhà bếp ZK801
100%

Combo 3 thiết bị nhà bếp ZK801

765,000 VNĐ
0 VNĐ

Combo 3 thiết bị nhà bếp ZK801 1. Chậu rửa bát inox 1 hố ZK4236 2. Bộ xi phông ống…

Combo 4 thiết bị nhà bếp NB07
34%

Combo 4 thiết bị nhà bếp NB07

4,230,000 VNĐ
2,750,000 VNĐ

Combo 4 thiết bị nhà bếp NB07 1. Chậu rửa bát inox 2 hố cân HD8245-201HM-C. 2. Bộ xi phông, ống xả…

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB06
35%

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB06

5,539,000 VNĐ
3,600,000 VNĐ

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB06 gồm 1. Chậu rửa bát inox 2 hố cân có bàn chờ HD10048-201HP…

Combo 4 thiết bị nhà bếp NB04
35%

Combo 4 thiết bị nhà bếp NB04

1,695,000 VNĐ
1,100,000 VNĐ

Combo 4 thiết bị nhà bếp NB04 gồm 1. Chậu rửa bát inox 2 hố SK7842  2. Bộ xi phông,…

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB03
34%

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB03

2,230,000 VNĐ
1,450,000 VNĐ

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB03 gồm 1. Chậu rửa bát inox 2 hố SK7540 2. Bộ xi phông, ống xả…

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB02
34%

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB02

3,375,000 VNĐ
2,195,000 VNĐ

Combo 5 thiết bị nhà bếp NB02 gồm 1. Chậu rửa bát inox 2 hố HD8045-304GM 2. Bộ xi phông, ống xả chậu…

Combo 4 thiết bị nhà bếp NB01
35%

Combo 4 thiết bị nhà bếp NB01

2,425,000 VNĐ
1,575,000 VNĐ

Combo 4 thiết bị nhà bếp NB01 gồm 1. Chậu rửa bát inox 1 hố HD6043-304GM 2. Bộ xi phông ống…