Combo sen tắm + vòi chậu

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB026
30%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB026

2,215,000 VNĐ
1,550,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB026 gồm 1 bộ sen tắm & 1 bộ vòi chậu lavabo: 1.…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB033
35%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB033

2,295,000 VNĐ
1,490,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB033: gồm 1 bộ sen tắm & 1 bộ vòi chậu lavabo: 1. Bộ…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB023
35%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB023

2,309,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB023 gồm:1 bộ sen tắm & 1 bộ vòi chậu lavabo: 1.…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB025
30%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB025

2,195,000 VNĐ
1,535,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo gồm 1 bộ sen tắm & 1 bộ vòi chậu lavabo: 1. Bộ sen…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series CB020
30%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series CB020

2,950,000 VNĐ
2,065,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo Melody series CB020  1. Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6116 gồm: +…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series CB029
29%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series CB029

2,785,000 VNĐ
1,950,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo CB029 1. Bộ sen tắm Melody series ZT6119 - Bộ sản phẩm gồm:…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB022
30%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB022

2,429,000 VNĐ
1,700,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo Zento CB022 1. Bộ sen tắm ZT6026 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay…

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo Melody series CB021
25%

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo Melody series CB021

2,469,000 VNĐ
1,850,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo Melody series CB021  1. Bộ sen tắm ZT6118 - Sản phẩm gồm: 1 tay…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB016
25%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB016

1,329,000 VNĐ
995,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB016 1. Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6008 gồm: + 1…

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo Melody series CB017
25%

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo Melody series CB017

2,800,000 VNĐ
2,100,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo Melody series CB017 1. Bộ sen tắm ZT6097 - Bộ sản phẩm gồm: +…

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo Melody series CB014
25%

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo Melody series CB014

2,869,000 VNĐ
2,150,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo Melody series  CB014. Bộ sen tắm Melody series ZT6115 - Bộ sản phẩm:…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB003
32%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB003

1,950,000 VNĐ
1,325,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB003 gồm 2 bộ sản phẩm: * Bộ sen tắm nóng lạnh 5…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo CB013
30%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo CB013

1,858,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo CB013 Cặp đối gồm: 1 bộ sen tắm zt6110, 1 bộ vòi chậu…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB018
25%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB018

1,535,000 VNĐ
1,150,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB018 1.  Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6010 gồm: - 1…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series  CB011
25%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series CB011

3,000,000 VNĐ
2,250,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series  CB011 1. Bộ sen tắm Melody series ZT6098 gồm: - 1 tay sen 12x24cm -…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB002
43%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB002

3,250,000 VNĐ
1,850,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB002 Bộ sản phẩm gồm: + 1 Bộ sen tắm nóng lạnh…