Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB026
30%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB026

2,215,000 VNĐ
1,550,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB026 gồm 1 bộ sen tắm & 1 bộ vòi chậu lavabo: 1.…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB033
35%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB033

2,295,000 VNĐ
1,490,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB033: gồm 1 bộ sen tắm & 1 bộ vòi chậu lavabo: 1. Bộ…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB023
35%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB023

2,309,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB023 gồm:1 bộ sen tắm & 1 bộ vòi chậu lavabo: 1.…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB025
30%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB025

2,195,000 VNĐ
1,535,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo gồm 1 bộ sen tắm & 1 bộ vòi chậu lavabo: 1. Bộ sen…

Cặp đôi sen tắm và vòi chậu lavabo inox304 Zento CB012
30%

Cặp đôi sen tắm và vòi chậu lavabo inox304 Zento CB012

1,789,000 VNĐ
1,250,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi chậu lavabo inox304 Zento CB012  1. Bộ sen tắm nóng lạnh inox 304 Zento…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo inox Zento CB006
30%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo inox Zento CB006

2,215,000 VNĐ
1,550,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo inox Zento CB006 gồm 2 bộ sản phẩm: 1. 1.  Bộ sen tắm nóng lạnhSUS2301 (new)…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series CB020
30%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series CB020

2,950,000 VNĐ
2,065,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo Melody series CB020  1. Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6116 gồm: +…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series CB029
29%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series CB029

2,785,000 VNĐ
1,950,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo CB029 1. Bộ sen tắm Melody series ZT6119 - Bộ sản phẩm gồm:…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB022
30%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB022

2,429,000 VNĐ
1,700,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo Zento CB022 1. Bộ sen tắm ZT6026 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series CB021
30%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series CB021

3,000,000 VNĐ
2,100,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo Melody series CB021  1. Bộ sen tắm ZT6118 - Sản phẩm gồm: 1 tay…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB016
34%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB016

1,615,000 VNĐ
1,050,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB016 1. Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6008 gồm: + 1…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series CB017
29%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series CB017

3,185,000 VNĐ
2,230,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo Melody series CB017 1. Bộ sen tắm ZT6097 - Bộ sản phẩm gồm: +…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo inox304 Zento CB008
39%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo inox304 Zento CB008

2,075,000 VNĐ
1,250,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo inox304 Zento CB008 gồm 2 bộ sản phẩm: * Bộ sen tắm Zento SUS6060 gồm: +…

Cặp đôi sen tắm, vòi lavabo Melody series  CB014
25%

Cặp đôi sen tắm, vòi lavabo Melody series CB014

3,269,000 VNĐ
2,450,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo Melody series  CB014 Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6115 - Bộ…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB003
32%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB003

1,950,000 VNĐ
1,325,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB003 gồm 2 bộ sản phẩm: * Bộ sen tắm nóng lạnh 5…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo CB013
30%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo CB013

1,858,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm & vòi lavabo CB013 Cặp đối gồm: 1 bộ sen tắm zt6110, 1 bộ vòi chậu…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Inox304 Zento CB004
40%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Inox304 Zento CB004

1,665,000 VNĐ
999,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Inox304 Zento CB004 Bộ sản phẩm gồm: + 1 Bộ sen tắm Zento…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB018
30%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB018

1,859,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB018 1.  Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6010 gồm: - 1…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB005
45%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB005

1,729,900 VNĐ
950,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi chậu lavabo Zento CB005 gồm 2 bộ sản phẩm:  1. Bộ sen tắm nóng…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series  CB011
25%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series CB011

3,069,000 VNĐ
2,300,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Melody series  CB011 1. Bộ sen tắm Melody series Zento ZT6098 gồm: - 1 tay sen 12x24.5cm…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB002
43%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB002

3,250,000 VNĐ
1,850,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Zento CB002 Bộ sản phẩm gồm: + 1 Bộ sen tắm nóng lạnh…

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Inox 304 Zento CB001
30%

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Inox 304 Zento CB001

2,000,000 VNĐ
1,400,000 VNĐ

Cặp đôi sen tắm và vòi lavabo Inox 304 Zento CB001 Bộ sản phẩm gồm: + 1 Bộ sen tắm…