Chậu rửa chén

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK5040TM
20%

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK5040TM

375,000 VNĐ
300,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK5040TM - Là loại chậu 1 hố không bàn chờ dùng…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK4539TM
25%

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK4539TM

380,000 VNĐ
285,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK4539TM - Là loại chậu 1 hố không bàn chờ dùng…

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK8245-201
20%

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK8245-201

1,189,000 VNĐ
950,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK8245-201 - Bộ sản phẩm gồm: 1 chậu rửa - Bộ xi…

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK8045-201
20%

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK8045-201

1,125,000 VNĐ
900,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK8045-201 - Bộ sản phẩm gồm: 1 chậu rửa - Bộ xi…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK5040-304
20%

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK5040-304

1,439,000 VNĐ
1,150,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK5040-304 - Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo vòi…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-201Black
20%

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-201Black

1,315,000 VNĐ
1,050,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-201Black - Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo vòi…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK4236TM
25%

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK4236TM

329,000 VNĐ
245,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK4236TM - Là loại chậu 1 hố không bàn chờ dùng…

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK8045-304
20%

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK8045-304

1,875,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK8045-304 - Bộ sản phẩm gồm: 1 chậu rửa & Bộ…

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK7843-304
20%

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK7843-304

1,815,000 VNĐ
1,450,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK7843-304  - Bộ sản phẩm gồm: 1 chậu rửa - 1…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045TM
20%

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045TM

409,000 VNĐ
325,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045TM - Là loại chậu 1 hố không bàn chờ dùng…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-304
20%

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-304

1,500,000 VNĐ
1,200,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-304 - Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo vòi…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845F-201Black
20%

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845F-201Black

1,875,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845F-201Black. - Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo vòi…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845-304
20%

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845-304

1,689,000 VNĐ
1,350,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845-304. - Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo vòi…


facebook
zalo
hotline