Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK7545F-201Black
20%

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK7545F-201Black

2,939,000 VNĐ
2,350,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK7545F-201Black. - Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo vòi…

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK7843-304
20%

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK7843-304

2,439,000 VNĐ
1,950,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK7843-304  - Bộ sản phẩm gồm: 1 chậu rửa - 1…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045TM
20%

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045TM

565,000 VNĐ
450,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045TM - Là loại chậu 1 hố không bàn chờ dùng…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-304
20%

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-304

1,875,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-304 - Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo vòi…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-201Black
20%

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-201Black

1,750,000 VNĐ
1,400,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-201Black - Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo vòi…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845F-201Black
20%

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845F-201Black

2,689,000 VNĐ
2,150,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845F-201Black. - Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo vòi…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK5040-304
20%

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK5040-304

1,815,000 VNĐ
1,450,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK5040-304 - Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo vòi…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845-304
20%

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845-304

2,000,000 VNĐ
1,600,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845-304. - Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo vòi…