Thùng rác cảm ứng Automatic Bin HC1220-Champagne
20%

Thùng rác cảm ứng Automatic Bin HC1220-Champagne

695,000 VNĐ
555,000 VNĐ

Thùng rác cảm ứng Automatic Bin HC1220-Champagne. - Thiết kế hình trụ tròn với dung tích 8l & 12L, phù…

Thùng rác cảm ứng Automatic Bin HC1220-Black
20%

Thùng rác cảm ứng Automatic Bin HC1220-Black

669,000 VNĐ
535,000 VNĐ

Thùng rác cảm ứng Automatic Bin HC1220-Black - Thiết kế hình trụ tròn với dung tích 8l & 12L, phù…

Thùng rác cảm ứng Automatic Bin HC1220-Brushed
20%

Thùng rác cảm ứng Automatic Bin HC1220-Brushed

769,000 VNĐ
615,000 VNĐ

Thùng rác cảm ứng Automatic Bin HC1220-Brushed. - Thiết kế hình trụ tròn với dung tích 8l & 12L, phù…

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1230-Nordic style
20%

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1230-Nordic style

495,000 VNĐ
395,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1230-Nordic style  - Sản phẩm có bàn đạp chân hỗ trợ việc đóng…

Thùng rác inox đạp chân 8L HC1290-8
30%

Thùng rác inox đạp chân 8L HC1290-8

379,000 VNĐ
265,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân 8L HC1290-8 - Sản phẩm có bàn đạp chân lớn hỗ trợ việc đóng mở…

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Nordic Blue
20%

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Nordic Blue

425,000 VNĐ
340,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Nordic Blue  - Sản phẩm có bàn đạp chân lớn hỗ trợ việc…

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Champagne Gold
20%

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Champagne Gold

439,000 VNĐ
350,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Champagne Gold - Sản phẩm có bàn đạp chân lớn hỗ trợ việc…

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Rose Gold
18%

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Rose Gold

425,000 VNĐ
345,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Rose Gold - Sản phẩm có bàn đạp chân lớn hỗ trợ việc…

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Black
20%

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Black

419,000 VNĐ
335,000 VNĐ

  Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Black   - Sản phẩm có bàn đạp chân lớn hỗ trợ…

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Polished
20%

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Polished

395,000 VNĐ
315,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Polished - Sản phẩm có bàn đạp chân lớn hỗ trợ việc đóng…

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Yellow
20%

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Yellow

415,000 VNĐ
330,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân nắp êm HC1240-Yellow - Sản phẩm có bàn đạp chân lớn hỗ trợ việc đóng…

Thùng rác inox đạp chân Yellow 20L HC1250-20
30%

Thùng rác inox đạp chân Yellow 20L HC1250-20

709,000 VNĐ
495,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân Yellow 20L HC1250-20 - Là giải pháp hoàn hảo cho việc bỏ rác trong gia…

Thùng rác inox đạp chân 20L HC1290-20
25%

Thùng rác inox đạp chân 20L HC1290-20

635,000 VNĐ
475,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân 20L HC1290-20 - Sản phẩm có bàn đạp chân lớn hỗ trợ việc đóng mở…

Thùng rác inox đạp chân 30L HC1290-30
25%

Thùng rác inox đạp chân 30L HC1290-30

875,000 VNĐ
655,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân 30L HC1290-30 - Sản phẩm có bàn đạp chân lớn hỗ trợ việc đóng mở…

Thùng rác inox đạp chân 12L HC1290-12
30%

Thùng rác inox đạp chân 12L HC1290-12

522,000 VNĐ
365,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân 12L HC1290-12 - Sản phẩm có bàn đạp chân lớn hỗ trợ việc đóng mở…

Thùng rác inox đạp chân 5L HC1290-5
30%

Thùng rác inox đạp chân 5L HC1290-5

372,000 VNĐ
260,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân 5L HC1290-5 - Sản phẩm có bàn đạp chân lớn hỗ trợ việc đóng mở…

Thùng rác inox đạp chân 12L HC1270-12
25%

Thùng rác inox đạp chân 12L HC1270-12

515,000 VNĐ
385,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân 12L HC1270-12 - Sản phẩm có bàn đạp chân lớn hỗ trợ việc đóng mở…

Thùng rác inox nắp lật 8L HC1260-8
30%

Thùng rác inox nắp lật 8L HC1260-8

450,000 VNĐ
315,000 VNĐ

Thùng rác inox nắp lật 8L HC1260-8 - Thùng rác inox nắp lật bập bênh có bề mặt sáng, bóng,…

Thùng rác inox nắp lật 12L HC1260-12
30%

Thùng rác inox nắp lật 12L HC1260-12

508,000 VNĐ
355,000 VNĐ

Thùng rác inox nắp lật 12L HC1260-12 - Thùng rác inox nắp lật - bập bênh có bề mặt sáng,…

Thùng rác inox đạp chân 5L HC1280-5
30%

Thùng rác inox đạp chân 5L HC1280-5

359,000 VNĐ
250,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân 5L HC1280-5 - Là giải pháp hoàn hảo cho việc bỏ rác trong gia đình,…

Thùng rác inox đạp chân 12L HC1280-12
30%

Thùng rác inox đạp chân 12L HC1280-12

508,000 VNĐ
355,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân 12L HC1280-12 - Là giải pháp hoàn hảo cho việc bỏ rác trong gia đình,…

Thùng rác inox đạp chân 20L HC1280-20
30%

Thùng rác inox đạp chân 20L HC1280-20

693,000 VNĐ
485,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân 20L HC1280-20 - Là giải pháp hoàn hảo cho việc bỏ rác trong gia đình,…

Thùng rác inox đạp chân 30L HC1280-30
30%

Thùng rác inox đạp chân 30L HC1280-30

950,000 VNĐ
665,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân 30L HC1280-30 - Là giải pháp hoàn hảo cho việc bỏ rác trong gia đình,…

Thùng rác inox đạp chân 8L HC1280-8
29%

Thùng rác inox đạp chân 8L HC1280-8

435,000 VNĐ
305,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân 8L HC1280-8 - Là giải pháp hoàn hảo cho việc bỏ rác trong gia đình,…

Thùng rác inox đạp chân 8L HC1270-8
30%

Thùng rác inox đạp chân 8L HC1270-8

408,000 VNĐ
285,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân 8L HC1270-8 - Sản phẩm có bàn đạp chân lớn hỗ trợ việc đóng mở…

Thùng rác inox đạp chân 20L HC1270-20
25%

Thùng rác inox đạp chân 20L HC1270-20

580,000 VNĐ
435,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân 20L HC1270-20 - Sản phẩm có bàn đạp chân lớn hỗ trợ việc đóng mở…

Thùng rác inox đạp chân 30L HC1270-30
25%

Thùng rác inox đạp chân 30L HC1270-30

820,000 VNĐ
615,000 VNĐ

Thùng rác inox đạp chân 30L HC1270-30 - Sản phẩm có bàn đạp chân lớn hỗ trợ việc đóng mở…


facebook
zalo
hotline