Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2109-1
20%

Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2109-1

589,000 VNĐ
470,000 VNĐ

Vòi Lavabo lạnh Zento ZT2109-1 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi lavabo, 1 dây cấp. - Thiết kế sang…

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3323
20%

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3323

1,065,000 VNĐ
850,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3323 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu rửa, 2 dây cấp - Thiết…

Vòi lavabo nóng lạnh Zento ZT2208
35%

Vòi lavabo nóng lạnh Zento ZT2208

875,000 VNĐ
565,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Zento ZT2208 - Chất liệu: đồng hợp kim. - Mạ: Ni và  Cr. - Áp lực…

Vòi lavabo nóng lạnh Zento ZT2209
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Zento ZT2209

670,000 VNĐ
535,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Zento ZT2209 - Chất liệu: đồng hợp kim. - Mạ: Ni và  Cr. - Áp lực…

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3329
20%

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3329

1,225,000 VNĐ
980,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3329.  - Chất liệu inox dày dặn, bền chắc. - Thiết kế sang trọng, gọn…

Vòi Lavabo nóng lạnh dương bàn inox304 SUS3319
20%

Vòi Lavabo nóng lạnh dương bàn inox304 SUS3319

1,565,000 VNĐ
1,250,000 VNĐ

Vòi Lavabo nóng lạnh dương bàn inox304 SUS3319  - Chất liệu inox chống bám bẩn và dễ dàng làm sạch…

Vòi Lavabo nóng lạnh dương bàn inox304 SUS3316
20%

Vòi Lavabo nóng lạnh dương bàn inox304 SUS3316

1,375,000 VNĐ
1,100,000 VNĐ

Vòi Lavabo nóng lạnh dương bàn inox304 SUS3316  - Chất liệu inox chống bám bẩn và dễ dàng làm sạch…

Vòi Lavabo nóng lạnh dương bàn inox304 SUS3317
20%

Vòi Lavabo nóng lạnh dương bàn inox304 SUS3317

1,439,000 VNĐ
1,150,000 VNĐ

Vòi Lavabo nóng lạnh dương bàn inox304 SUS3317  - Chất liệu inox chống bám bẩn và dễ dàng làm sạch…

Vòi Lavabo nóng lạnh dương bàn inox304 SUS3318
20%

Vòi Lavabo nóng lạnh dương bàn inox304 SUS3318

1,125,000 VNĐ
900,000 VNĐ

Vòi Lavabo nóng lạnh dương bàn inox304 SUS3318  - Chất liệu inox chống bám bẩn và dễ dàng làm sạch…

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3328
20%

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3328

1,065,000 VNĐ
850,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3328  - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu rửa, 2 dây cấp - Thiết…

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3326
20%

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3326

1,190,000 VNĐ
950,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3326. - Chất liệu inox dày dặn, bền chắc. - Thiết kế sang trọng, gọn…

VÒI LAVABO DƯƠNG BÀN DELTA SERIES ZT2152-W&C
20%

VÒI LAVABO DƯƠNG BÀN DELTA SERIES ZT2152-W&C

1,625,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ

Vòi lavabo dương bàn Delta Series ZT2152-W&C - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

Vòi lavabo dương bàn Delta Series ZT2152-Black
20%

Vòi lavabo dương bàn Delta Series ZT2152-Black

1,565,000 VNĐ
1,250,000 VNĐ

Vòi lavabo dương bàn Delta Series ZT2152-Black - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

Vòi lavabo dương bàn Delta Series ZT2152-C
20%

Vòi lavabo dương bàn Delta Series ZT2152-C

1,500,000 VNĐ
1,200,000 VNĐ

Vòi lavabo dương bàn Delta Series ZT2152-C - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp. - Chất…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-W&G
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-W&G

1,150,000 VNĐ
920,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-W&G - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-B&C
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-B&C

1,165,000 VNĐ
930,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-B&C - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH CRYSTAL SERIES ZT2215
20%

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH CRYSTAL SERIES ZT2215

1,190,000 VNĐ
950,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Crystal series ZT2215 - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH CRYSTAL SERIES ZT2215-B
20%

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH CRYSTAL SERIES ZT2215-B

1,245,000 VNĐ
995,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Crystal series ZT2215-B  - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-Black
12%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-Black

1,000,000 VNĐ
880,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-Black - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

Vòi lavabo nóng lạnh Pulldown Spray ZT2130-1B (Dây rút)
25%

Vòi lavabo nóng lạnh Pulldown Spray ZT2130-1B (Dây rút)

950,000 VNĐ
710,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Pulldown Spray ZT2130-1B (Dây rút) - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-B&G
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-B&G

1,190,000 VNĐ
950,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-B&G- Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp. - Chất liệu…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2142-B&G
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2142-B&G

1,115,000 VNĐ
890,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2142-B&G- Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp. - Chất liệu…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2142-C
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2142-C

950,000 VNĐ
760,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2142-C- Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp. - Chất liệu…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2142-Black
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2142-Black

975,000 VNĐ
780,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2142-Black- Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp. - Chất liệu…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2142-W&C
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2142-W&C

1,075,000 VNĐ
860,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2142-W&C - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2142-W&G
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2142-W&G

1,100,000 VNĐ
880,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2142-W&G- Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp. - Chất liệu…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-W&C
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-W&C

1,125,000 VNĐ
900,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2141-W&C- Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp. - Chất liệu…

Vòi lavabo nóng lạnh Pull down Spray ZT2131-1C (innovation gargling spout)
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Pull down Spray ZT2131-1C (innovation gargling spout)

940,000 VNĐ
750,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Pull down Spray ZT2131-1C - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như những…

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2140-Gold
20%

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2140-Gold

1,375,000 VNĐ
1,100,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh Delta Series ZT2140-Gold - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây cấp.  - Chất liệu…

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3311-2 (new)
25%

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3311-2 (new)

795,000 VNĐ
595,000 VNĐ

Vòi lavabo nóng lạnh inox304 SUS3311-2 New - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu rửa, 2 dây cấp -…

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Melody series ZT2197
44%

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Melody series ZT2197

1,680,000 VNĐ
935,000 VNĐ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Melody series ZT2197 - Có thể dùng làm vòi rửa mặt, rửa tay hay lắp…

Vòi lavabo dương bàn Delta Series ZT2150 (Black & Polished)
20%

Vòi lavabo dương bàn Delta Series ZT2150 (Black & Polished)

1,690,000 VNĐ
1,350,000 VNĐ

Vòi lavabo dương bàn Delta Series ZT2150 (Black & Polished)  - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi nước, 2 dây…