Phễu thoát sàn chống mùi 3D Zento ZT500-1L
30%

Phễu thoát sàn chống mùi 3D Zento ZT500-1L

279,000 VNĐ
195,000 VNĐ

Phễu thoát sàn chống mùi 3D Zento ZT500-1L - Thoát sàn với ống xả có nắp được gắn nam châm…

Phễu thoát sàn chống mùi & côn trùng Zento ZT608-2U
24%

Phễu thoát sàn chống mùi & côn trùng Zento ZT608-2U

245,000 VNĐ
185,000 VNĐ

Phễu thoát sàn chống mùi & côn trùng Zento ZT608-2U - Phễu thoát sàn được thiết kế thông minh giúp…

Thoát sàn chống mùi và côn trùng inox 304 ZT552-40 (100x400mm)
25%

Thoát sàn chống mùi và côn trùng inox 304 ZT552-40 (100x400mm)

640,000 VNĐ
480,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi & côn trùng inox 304 ZT552-40 (100x400mm) - Thoát sàn dài có thể sử dụng để lắp trong phòng…

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-60C (83x600mm)
20%

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-60C (83x600mm)

2,690,000 VNĐ
2,150,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-60C (83x600mm) - Phễu thoát sàn được thiết kế giúp mùi hôi từ đường ống…

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 Zento TS323-2U (120x120mm)
29%

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 Zento TS323-2U (120x120mm)

185,000 VNĐ
130,000 VNĐ

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 Zento TS323-2U (120x120mm) - Phễu thoát sàn được thiết kế giúp mùi hôi từ…

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 Zento TS322 (120x120mm)
31%

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 Zento TS322 (120x120mm)

175,000 VNĐ
120,000 VNĐ

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 Zento TS322  - Phễu thoát sàn được thiết kế giúp mùi hôi từ đường…

Phễu thoát sàn chống mùi & côn trùng Zento ZT505-2U
25%

Phễu thoát sàn chống mùi & côn trùng Zento ZT505-2U

260,000 VNĐ
195,000 VNĐ

Phễu thoát sàn chống mùi & côn trùng Zento ZT505-2U. - Phễu thoát sàn được thiết kế thông minh giúp…

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-60AB (83x600mm)
20%

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-60AB (83x600mm)

2,815,000 VNĐ
2,250,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-60AB (83x600mm)  - Phễu thoát sàn được thiết kế giúp mùi hôi từ đường ống…

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-60B (83x600mm)
20%

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-60B (83x600mm)

2,875,000 VNĐ
2,300,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-60B (83x600mm)  - Phễu thoát sàn được thiết kế giúp mùi hôi từ đường ống…

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-30Brushed (83x300mm)
20%

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-30Brushed (83x300mm)

850,000 VNĐ
680,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-30Brushed - Phễu thoát sàn được thiết kế giúp mùi hôi từ đường ống không…

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-60 Brushed (83x600mm)
20%

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-60 Brushed (83x600mm)

2,750,000 VNĐ
2,200,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-60 Brushed (83x600mm) - Phễu thoát sàn được thiết kế giúp mùi hôi từ đường…

Phễu thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT508-2U
25%

Phễu thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT508-2U

229,000 VNĐ
170,000 VNĐ

Phễu thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT508-2U - Phễu thoát sàn được thiết kế thông minh giúp mùi…

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT652-60 (68x600mm)
29%

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT652-60 (68x600mm)

1,285,000 VNĐ
900,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT652-60  - Phần ống xả tự động đóng kín để chống mùi…

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT607-2U Double (100x100mm)
25%

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT607-2U Double (100x100mm)

315,000 VNĐ
235,000 VNĐ

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT607-2U Double (100x100mm)  Lưu ý: Sản phẩm kèm theo phụ kiện FW003 thoát…

Phễu thoát sàn chống mùi & côn trùng ZT5701-Brushed (120x120mm)
34%

Phễu thoát sàn chống mùi & côn trùng ZT5701-Brushed (120x120mm)

469,000 VNĐ
305,000 VNĐ

Phễu thoát sàn chống mùi & côn trùng ZT5701-Brushed (120x120mm)  -Thoát sàn có cấu tạo đặc biệt giúp thoát nước…

Phễu thoát sàn chống mùi côn trùng ZT5701-C (120x120mm)
25%

Phễu thoát sàn chống mùi côn trùng ZT5701-C (120x120mm)

395,000 VNĐ
295,000 VNĐ

Phễu thoát sàn chống mùi côn trùng ZT5701-C (120x120mm)  -Thoát sàn có cấu tạo đặc biệt giúp thoát nước nhanh,…

Phễu thoát sàn chống mùi hôi Zento ZT559-1Pro (120x120mm)
30%

Phễu thoát sàn chống mùi hôi Zento ZT559-1Pro (120x120mm)

345,000 VNĐ
240,000 VNĐ

Phễu thoát sàn chống mùi hôi Zento ZT559-1Pro - Phễu thoát sàn được thiết kế thông minh giúp mùi hôi…

Phễu thoát sàn chống mùi hôi Zento ZT559 (12x12cm)
30%

Phễu thoát sàn chống mùi hôi Zento ZT559 (12x12cm)

315,000 VNĐ
220,000 VNĐ

Phễu thoát sàn chống mùi hôi Zento ZT559 - Phễu thoát sàn được thiết kế thông minh giúp mùi hôi…

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-80 (100x800mm)
20%

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-80 (100x800mm)

1,865,000 VNĐ
1,490,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-70 (100x700mm) - Nắp của phễu thoát sàn có thiết kế đặc biệt…

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-100 (100x1000mm)
20%

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-100 (100x1000mm)

2,240,000 VNĐ
1,790,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-100 (100x1000mm) - Nắp của phễu thoát sàn có thiết kế đặc biệt…

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-60 (100x600mm)
20%

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-60 (100x600mm)

1,489,000 VNĐ
1,190,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-60 (100x600mm) - Nắp của phễu thoát sàn có thiết kế đặc biệt…

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-70 (100x700mm)
20%

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-70 (100x700mm)

1,739,000 VNĐ
1,390,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-70 (100x700mm) - Nắp của phễu thoát sàn có thiết kế đặc biệt…

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT656 (110x110)
25%

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT656 (110x110)

320,000 VNĐ
240,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT656 (110x110) - Sản phẩm được thiết kế đọng lại nước trong đường…

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 TS109-304 (99x99mm)
25%

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 TS109-304 (99x99mm)

135,000 VNĐ
100,000 VNĐ

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 TS109-304 (99x99mm) - Phễu thoát sàn được thiết kế giúp mùi hôi từ đường…

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-30B (83x300mm)
20%

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-30B (83x300mm)

889,000 VNĐ
710,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-30B (83x300mm) - Phễu thoát sàn được thiết kế giúp mùi hôi từ đường ống…

Thoát sàn ban công TS101-1C (D80 - ROOF DRAIN)
20%

Thoát sàn ban công TS101-1C (D80 - ROOF DRAIN)

315,000 VNĐ
250,000 VNĐ

Thoát sàn ban công TS101-1C (ROOF DRAIN) - Thoát sàn ban công Zento là giải pháp tối ưu cho bạn để…

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-30C (83x300mm)
20%

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-30C (83x300mm)

839,000 VNĐ
670,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-30C (83x300mm) - Phễu thoát sàn được thiết kế giúp mùi hôi từ đường ống…

Phễu thoát nước vách tường Scupper Drain TS140-ABS
25%

Phễu thoát nước vách tường Scupper Drain TS140-ABS

220,000 VNĐ
165,000 VNĐ

Phễu thoát nước vách tường  Scupper Drain TS140-ABS - Được làm từ nhựa ABS dày dặn chắc chắn cho khả…

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-30AB (83x300mm)
20%

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-30AB (83x300mm)

865,000 VNĐ
690,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-30AB (83x300mm)  - Phễu thoát sàn được thiết kế giúp mùi hôi từ đường ống…

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT654 (150x150)
24%

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT654 (150x150)

346,000 VNĐ
260,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT654 (150x150) - Sản phẩm được thiết kế đọng lại nước trong đường…

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 Zento TS123-304 (118x118mm)
30%

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 Zento TS123-304 (118x118mm)

200,000 VNĐ
140,000 VNĐ

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 Zento TS123-304 (118x118mm) - Phễu thoát sàn được thiết kế giúp mùi hôi từ…

Thoát sàn ban công inox TS100-D100 (ROOF DRAIN)
36%

Thoát sàn ban công inox TS100-D100 (ROOF DRAIN)

125,000 VNĐ
80,000 VNĐ

Thoát sàn ban công inox TS100-D100 - Dùng để chặn rác đầu ống thoát nước trên mái nhà, hành lang,…