Tìm kiếm thấy 6 kết quả với từ khóa 'Thoát sàn chống mùi inox Square'

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT656 (110x110)
25%

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT656 (110x110)

320,000 VNĐ
240,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT656 (110x110) - Sản phẩm được thiết kế đọng lại nước trong đường…

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT654 (150x150)
24%

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT654 (150x150)

346,000 VNĐ
260,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT654 (150x150) - Sản phẩm được thiết kế đọng lại nước trong đường…

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT656-2U (110x110)
24%

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT656-2U (110x110)

333,000 VNĐ
250,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT656-2U (110x110) - Sản phẩm được thiết kế đọng lại nước trong đường…

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT654-2U (150x150)
25%

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT654-2U (150x150)

360,000 VNĐ
270,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT654-2U (150x150) - Phần ống xả có cấu tạo đọng lại nước trong ống…

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT654-1L (150x150)
30%

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT654-1L (150x150)

358,000 VNĐ
250,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT654-1L (150x150) - Ống xả dạng nắp lật thông minh, tự đóng khi…

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT656-1L (110x110)
30%

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT656-1L (110x110)

329,000 VNĐ
230,000 VNĐ

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT656-1L - Thiết kế ống xả dạng nắp lật thông minh, tự đóng…